puiden kuorinta

Puulajien kuorinnasta

Kuorintaratkaisu kaikille puulajeille

Kuoren määrä on ensisijainen kuorintalaatua määrittävä tekijä. Toisaalta kuorinnasta aiheutuvaa puuhukkaa pyritään kustannussyistä kaikin keinoin välttämään. Kumpikin tekijä pitää ottaa huomioon parhaan mahdollisen taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi.

Sahalaitoksilla kuorintaan liittyvät taloudelliset intressit ovat merkittäviä, sillä kuoren määrä on eräs sellunvalmistukseen käytettävän sahahakkeen maksuperusteista. Esim. Pohjoismaissa yli 1 % kuorimäärä pudottaa hakkeesta maksettavaa hintaa, ja toisaalta useat tehtaat maksavat hyvitystä, jos kuorimäärä alittaa esimerkiksi 0,5 %.

Kuorinnan tehtävä on murtaa kuoren ja puun välinen jälsikerros (Cambium) ja irrottaa kuori erilleen puuaineesta. Tämä saadaan aikaan kohdistamalla jälsikerrokseen niin suuri voima, että sen aiheuttamat jännitykset murtavat sekä kuoren että puun ja kuoren välisen sidoslujuuden.

Kuoriutumisominaisuudet riippuvat puun ja kuoren välisestä sidoslujuudesta, kuoren rakenteesta, puun muodosta ja laadusta sekä kuorintaoloista. Eri puulajien ominaisuuksissa on eroja, ja suuria vaihteluita voi esiintyä myös samassa puulajissa, esim. kasvualueesta johtuen. Puulajista riippumatta jäätyneen ja kuivuneen puun kuorinta on aina vaikeampaa kuoren ja puun suuremman sidoslujuuden takia.

Valon Kone on 60-vuotisen historiansa aikana kerännyt suuren määrän kuorintatietoa eri puolilta maailmaa. VK:lla on kokemusta kaikkien teollisesti hyödynnettyjen puulajien kuorinnasta ja meillä on toimiva kuorintaratkaisu kaikkiin tarpeisiin puulajista ja olosuhteista riippumatta. Pitkäaikaisen kokemuksen ansiosta pystymme ohjaamaan asiakasta aina mahdollisimman lähelle optimaalista kuorintatulosta.