VK-teknologia yläkuva

VK-teknologia

 

Tuhannet sahat ja levytehtaat ympäri maailmaa luottavat Valon Koneen toimittamaan roottorikuorimateknologiaan, jolla voidaan taata paras mahdollinen kuorintatulos asiakkaiden erilaisissa kuorintatarpeissa.

Valon Koneen kuorimakonetoimitus sisältää aina keskittävän syöttökuljettimen, kuorintaroottorin (yksi tai kaksi) sekä syöttövalssit suojaovineen. Lisäksi kone voidaan varustaa tyvensievennysroottorilla. Poikkeuksena ovat ns. nosto-roottorikoneet, jotka toimitetaan aina yhdellä kuorintaroottorilla ilman syöttökuljetinta.