pneumaattinen roottori

Pneumaattinen teräpaine

Pneumaattisella teräpaineella varustettu kuorintaroottori

Valon Kone kehitti 1990-luvun alkupuolella hydraulipaineisen kuorintaroottorin rinnalle uuden, paineilmaa teräpainejärjestelmässä hyödyntävän kuorintaroottorimalliston. Alun perin Pohjois-Amerikan olosuhteisiin kehitetyllä järjestelmällä nähtiin olevan laaja markkinapotentiaali myös Euroopan markkinoilla.

2-vaiheinen teräpaine suurille nopeuksille

Kuorimakoneen ulkopuolisen paineilman hyödyntäminen kuorinnassa on mahdollista ns. ilmatiivisterakenteen avulla (Air Seal). Kuorintaroottori liitetään laitoksen paineilmaverkkoon ja ilma viedään roottorin rakenteiden sisällä pyörivään ”roottoripyörään” ja teräsylintereihin. Koneen ollessa tyhjänä puista, pidetään kuorintaterissä vain sen verran painetta, että terät pysyvät kiinniasennossa (ns. pitopaine). Kun kuorintaterät ovat nousemassa puun päälle, lisätään teräsylintereihin paineilmaa ilmatiivisteen kautta, jolloin terien painetaso nousee esisäädetylle kuorintapainetasolle. Puun poistuessa kuorintateriltä, päästetään lisäpaineilma ulos ja järjestelmä palaa pitopainetasolle.

Valon Koneen Air Seal -kuorintaroottoreiden suunnittelun tavoite on ollut kuorintaroottorin kestävyyden ja toimintavarmuuden parantaminen. Kaikki kuorintaroottorin ns. kriittiset komponentit on mitoitettu kestämään mahdollisimman kovaa rasitusta. Roottorin ilmatiivisteen kestävyys ja toimintavarmuus on pyritty takaamaan roottorin 2-rivisellä päälaakerilla.

Vahvoissa kuorintaterissä hitsattu rakenne

Valon Koneen pneumaattisissa kuorintaroottoreissa on hitsatusta rakenteesta valmistetut terärungot, joiden päähän on kiinnitetty varsinaisen kuorintatyön tekevä teräpala. Vahva T-rakenne ja suuri massa takaavat terärunkojen erinomaisen kestävyyden myös suurnopeuskuorinnassa. Ilmatiivistejärjestelmä mahdollistaa teräpaineen 2-vaiheisuuden (pitopaine-työpaine), joka on perusedellytys painavien ja vahvojen terärunkojen käytölle kuorinnassa. Valon Koneen paineilmajärjestelmä varmistaa nopean paineilman kulun teräsylintereihin, mikä takaa osien pitkän käyttöiän ja korkealuokkaisen kuorintalaadun ilman puuvaurioita.

Varmatoiminen ja vaivaton huoltaa

Valon Kone on kehittänyt erittäin varmatoimisen ja helppokäyttöisen roottorimalliston. Kaikki ilmajärjestelmän komponentit ovat standardiosia, joita on yleisesti saatavilla. Huoltotoimenpiteet ja korjaukset ovat helppo ja nopea toteuttaa isojen huoltoluukkujen kautta. Tärkeä huoltoa helpottava ominaisuus on mahdollisuus ajaa kuorintaroottori huoltoasentoon konerungon ulkopuolelle. Kaikkien uusimpien VK-konemallien (VK5000- ja VK8000-sarja) kuorintaroottoreissa on hydraulinen pull-out -toiminto.

Teräpalat eri tilanteisiin

Valon Koneen Air Seal –roottoreihin on saatavilla kolme erityyppistä teräpalaa, joiden kaapija- ja leikkuriosien materiaali on kovametallia. Peruspalassa kaapija ja leikkuri ovat samassa tasossa (käytetään esim. männyn kuorinnassa), kun taas leikkaavassa mallissa leikkuri on selvästi korotettu kaapijan tasosta (käytetään esim. kuusen kuorinnassa). Kolmannessa ns. talvipalassa kaapija ja leikkuri ovat samalla tasolla; erona peruspalaan on kaapijan päässä oleva talla, joka tukee puun terältä poistumista (käytetään kuorittaessa jäätynyttä puuta). Teräpaineen 2-vaiheisuuden on todettu vähentävän talvipalan tarvetta pakkaskuorinnassa.

Valon Kone valmistaa pneumaattisella teräpaineella varustettuja kuorintaroottoreita seuraavissa kokoluokissa:

Kiinteäasetteiset roottorit
Roottorin halkaisija
440 mm
560 mm
680 mm
800 mm
920 mm
Nostoroottorikoneet
Roottorin halkaisija
920 mm

Retro-fit

Kaikkia Valon Koneen valmistamia kuorintaroottoreita voidaan asentaa vanhoihin kuorimakoneisiin retro-fit -pakettina. Lisätietoa VK-kuorintaroottoreista saatte ottamalla yhteyttä Valon Koneen myyntiin tai After Salesiin.

Ota yhteyttä>>