Modulaarinen konerunko

Modulaarinen konerunko

Uudentyyppiset konerungot VK5000 ja VK8000

Kuorimakoneiden kehitystyötä on viime vuosikymmeninä ohjannut saha- ja tukkilajittelulinjojen nopeuksien voimakas kasvu. Tämä kehityssuuntaus kasvatti etenkin 1990- ja 2000-luvuilla merkittävästi myös kuorimakoneiden kokoa ja painoa. Suurnopeuslaitosten tarpeisiin soveltuvat VK-kuorimakoneet painoivat jo useita kymmeniä tonneja. Painon lisääntyessä koneiden käsittely sekä valmistus- että asennusvaiheessa muodostui nostotekniseksi ongelmaksi. Myös kuljetukset osoittautuivat hankaliksi ja kalliiksi toteuttaa.

Joustavuutta modulaarisuudella

Valon Kone tarttui tähän ongelmaan ja aloitti uudentyyppisen kuorimakonerungon kehitystyön. Ajatuksena oli aluksi ”pilkkoa” konerunko paloihin käsittelyn helpottamiseksi. Tämä pieni parannus helpotti merkittävästi koneiden valmistusta, kuljetusta ja asennusta. Paloihin pilkotun konerungon ansiosta asiakkaat pystyivät joustavasti modifioimaan kuorimakonetta tarpeiden muuttuessa. Jatkamalla konerunkoa ylimääräisellä runkopalalla pystyttiin helposti lisäämään koneeseen esimerkiksi toinen kuorintaroottori tai tyvensievennysroottori.

Symmetrisyys helpottaa suunnittelua

Pelkkä konerunkojen pilkkominen ei kuitenkaan ollut lopullinen ratkaisu. Kehitystyön tuloksena Valon Kone on viimeisten vuosien aikana tuonut markkinoille uudentyyppiset täysin modulaariset konerungot VK5000 ja VK8000. Molemmat runkomallit ovat mitoiltaan ja komponenteiltaan standardeja. Myös koneen symmetrisyysvaatimus on onnistuttu huomioimaan kehitystyössä. Runkomoduulit voidaan kääntää ”ylösalaisin” silloin, kun kuorimakoneen kätisyyttä halutaan vaihtaa. Nämä ominaisuudet parantavat valmistusprosessia ja alentavat kustannuksia. Käyttäjille konerungon symmetrisyydestä on hyötyä esimerkiksi tilanteessa, jossa sahalinja vaihdetaan uuteen, sillä käännettävä kuorimakonerunko ei sido lay out -suunnittelua. Symmetrisyys ja modulaarisuus ovat myös kuorimakoneen jälleenmyyntiä helpottavia tekijöitä.

Varusteluluokan voi valita

Valon Kone valmistaa sekä kahdella että neljällä valssilla varustettuja syöttövalssimoduuleita. Koska VK-kuorimakone rakennetaan aina asiakkaan tarpeen mukaan, myös syöttövalssien määrä suunnitellaan puun pituus- ja laatuominaisuuksien perusteella. Sama joustavuus tulee esille voimansiirron kriittisten komponenttien valinnassa. Asiakas voi valita komponentit joko Basic- tai Heavy Duty –varusteluluokasta. Tähän valintaan vaikuttaa ensisijaisesti kuorimakoneelta edellytetty syöttönopeus. Suurille kuorintanopeuksille tarkoitetussa Heavy Duty -luokassa syöttövalssit on varustettu aina ns. aktiivisella hydraulijärjestelmällä. Yksinkertaisempaa ja ns. suljettua hydraulijärjestelmää voidaan käyttää alhaisemmilla kuorintanopeuksilla.

Uusiin VK5000- ja VK8000-konerunkoihin on mahdollista asentaa kaikki Valon Koneen valmistamat kuorintaroottorimallit.

VK5000-runkomoduuleihin sopivat hydrauliroottorit 480 ja 620 sekä Air Seal -roottorit 5044 ja 5056.

VK8000-runkomoduuleihin sopivat hydrauliroottorit 480, 620 ja 820 sekä Air Seal -roottorit 5056, 5068 ja 5092.

Lisätietoa uusista modulaarisista VK5000- ja VK8000-konerungoista sekä eri varusteluluokista saatte ottamalla yhteyttä Valon Koneen myyntiin.

Ota yhteyttä »