Syöttölaitteet

 

Valon Koneen toimittamissa kuorimakoneissa syöttölaitteilla kuljetetaan puu koneen läpi kuorinnan aikana. Kuorimakoneissa, joissa roottori on kiinteästi asennettu konerunkoon, syöttölaitteilla tarkoitetaan keskittävää syöttökuljetinta ja syöttövalsseja. Nostoroottorikoneissa puu syötetään koneen läpi kolakuljettimien ja painorullan avulla.

Osaksi syöttölaitteita käsitetään tässä yhteydessä myös kuorimakoneen voimansiirto- ja painejärjestelmät, jotka tarvitaan puun liikuttamiseen koneessa.

Syöttölaitteiden avulla varmistetaan puun ohjaus kuorimakoneen syöttölinjaan sekä puun kiinnipysyminen kuorinnan aikana. Tästä syystä syöttölaitteiden toiminnalla on suuri merkitys kuorintalaadun optimoinnin, kuin myös puuvaurioiden ja koneen kunnossapitokustannusten minimoinnin kannalta.