VK-Syöttökuljetin

VK-syöttökuljetin

Keskittävä VK-syöttökuljetin

Valon Koneen toimittamien kuorimakoneiden eteen on jo vuosikymmenien ajan asennettu keskittävä syöttökuljetin, ja nykyään se sisältyy lähes kaikkiin Valon Koneen valmistamiin konemalleihin. Nostoroottorikoneet, joissa kuorintaroottori keskitetään puun läpimitan mukaan, toimitetaan ilman VK-syöttökuljetinta.

Syöttökuljettimella vältetään puuvaurioita

Keskittävällä syöttökuljettimella varmistetaan puun tarkka ohjaus kuorimakoneen syöttölinjaan ja puun kiinni pysyminen sen tullessa kuorintaroottoriin. Nämä ovat laadukkaan kuorintatuloksen sekä puuvaurioiden estämisen perusedellytyksiä. VK-syöttökuljettimet keskittävät puun sekä pysty- että sivusuunnassa (X-Y-keskitys). Keskitys tapahtuu puuta puristavan painoläpän/-rullan ja kuljetinkourun avulla.

Keskittävän syöttökuljettimen tärkeys korostuu, kun puuta syötetään kuorimakoneeseen suurella nopeudella. Kuljettimen tehtävänä on tällöin myös rauhoittaa puun kulku ennen varsinaisen kuorinnan alkamista.

Nykyaikaisissa sahalaitoksissa puut syötetään kuorimakoneeseen usein ilman tukkiväliä. Tällöin syöttökuljettimen merkitys puun sujuvan syötön takaamiseksi kasvaa. Keskittävä syöttökuljetin mahdollistaa myös lenkojen tukkien sekä muuten huonolaatuisten puiden syöttämisen kuorintaan.

Yksinkertainen toimintaperiaate

Puun tullessa syöttökuljettimelle on painoläppä kiinni kuljetinkourussa. Kuljettimen etupäähän asennettujen valokennojen avulla tunnistetaan puun lähestyminen ja kuljettimella etenemistä seurataan pulsseja laskemalla. Ennen puun törmäämistä painoläppään kuljetinkourua lasketaan hydraulisesti, jolloin kouruun linkitetty painoläppä liikkuu vastaavan määrän ylöspäin. Avauksen pituus määräytyy puun läpimitan mukaan. Puun pään ohittaessa painorullan keskipisteen, päästetään kuljetinkouru nousemaan takaisin kohti syöttölinjaa, jolloin painoläppä/-rulla puristuu puun päälle painaen puuta kuljetinketjua vasten.

Viisi kuljetinmallia

Valon Koneen valmistusohjelmassa on yhteensä viisi erilaista kuljetinmallia. Malleja VK450 ja VK600 on toimitettu vuosien varrella maailmanlaajuisesti jo useita satoja, ja ne ovat todistaneet erinomaisen toimivuutensa. Nykyään näitä kuljetinmalleja asennetaan hitaampien linjojen kuorimakoneisiin. Uudentyyppiset kuljetinmallit VK52 ja VK72 kuuluvat vakiona uusien VK5000- ja VK8000-sarjan kuorimakoneiden ns. Heavy Duty -versioihin. Näissä kuljettimissa suurimmalle rasitukselle altistuvat komponentit ja rakenteet on korvattu selvästi vahvemmilla ratkaisuilla. Kuljetin on myös suojattu molemmilta sivuilta suojaovilla. Edellä mainittujen mallien lisäksi Valon Kone valmistaa kuljetinmallia VK920, joka on suurille tukeille tarkoitettu erikoisvahva kuljetin.

Retro-fit

Kaikki Valon Koneen valmistamat syöttökuljetinmallit voidaan asentaa vanhoihin kuorimakoneisiin ns. retro-fit -pakettina. Lisätietoa VK-syöttökuljettimista saatte ottamalla yhteyttä Valon Koneen myyntiin tai After Salesiin.

Ota yhteyttä>>