Hydraulinen painejärjestelmä

Hydraulinen painejärjestelmä

Syöttövalssien painejärjestelmä nopeuden mukaan

Valon Koneen kuorimakoneissa syöttövalssien puristus toteutetaan hydraulisesti. Jokaisella valssiparilla (ylä- ja alavalssi) on oma hydraulisylinteri. Puristus siirtyy syöttövalsseja yhdistävän mekanismin avulla automaattisesti sekä ylä- että alapuoliseen valssiin.

Valon Kone toimittaa koneita kahdella erilaisella painejärjestelmällä riippuen siitä, mihin nopeusluokkaan ko. kuorimakonemalli on suunniteltu.

Suljettu hydraulipiiri hitaammille nopeuksille

Alhaisemmille syöttönopeuksille suunnitelluissa konemalleissa (ks. konemallit VK26MX, VK26SMX, VK450 ja VK5000-/VK8000-sarjojen Basic-versiot) syöttövalssien hydraulijärjestelmänä on ns. suljettu hydraulipiiri, johon kuuluu valssiparikohtainen sylinteri ja paineakku. Hydraulipiiri toimii järjestelmän sisäisellä öljynvirtauksella ja paineakun muutoksilla. Jokaisen valssiparin puristusta säädetään erikseen koneen mukana toimitettavalla käsipumpulla. Tämä voidaan tehdä vain koneen ollessa pysähtyneenä. Suljetulla hydraulipiirillä varustettujen koneiden syöttövalsseissa on jatkuvasti päällä kuorinnan edellyttämä puristustaso.

Aktiivinen hydrauliikka kun nopeustarve kasvaa

Suurnopeuskoneissa (ks. VK5000- / VK8000-sarjojen Heavy Duty -versiot) syöttövalssien hydraulijärjestelmänä on ns. aktiivinen hydrauliikka, jossa paine tuotetaan koneen mukana toimitettavasta hydraulikoneikosta. Syöttövalssien puristus on 2-vaiheinen; puun tullessa koneelle syöttövalssien puristus on alhaisempi (ns. pitopuristus) ja puun ollessa valssien välissä siirrytään automaattisesti kuorinnan edellyttämälle korkeammalle puristustasolle (ns. työpuristus).

Tämä ns. Soft Opening -ominaisuus edellyttää jatkuvaa puun kulun seurantaa. Puun tulo kuorimakoneelle tunnistetaan ensimmäisen kerran syöttökuljettimen valokennoilta, jonka jälkeen puun etenemistä koneen sisällä seurataan valokennoilla ja lähestymiskytkimillä.

Aktiiviseen hydraulijärjestelmään liitettyjen proportionaaliventtiilien avulla syöttövalssien puristusta voidaan lisätä portaittain painetasoa nostamalla. Jokaisella valssiparilla on oma venttiili, joka aktivoituu automaattisesti puun tullessa valsseihin ja työpuristuksen kytkeytyessä päälle. Operaattori voi valita ohjauspaneelista proportionaaliventtiilin muistiin esisäädetyn painetason olosuhteiden mukaan.

Valon Kone käyttää kuorimakoneiden hydraulijärjestelmissä tunnettujen hydraulikomponenttivalmistajien toimittamia osia (esim. Bosch, Rexroth, Hydoring). Kaikki järjestelmään liitetyt ratkaisut on tehty perustuen pitkäaikaisiin käyttökokemuksiin kuorimakoneiden hydrauliikasta.