Voimensiirto yläkuva

Voimansiirto

Syöttövalssien voimansiirto

Valon Koneen kuorimakoneissa syöttövalssien käyttölaitteet on rakennettu konerungon ulkopuolelle (poikkeuksena VK26MX ja VK26SMX). Tämä nopeuttaa koneen toiminnan valvontaa ja helpottaa koneen kunnossapitoa. Kaikki VK-kuorimakoneet on suunniteltu EU:n koneenrakennusdirektiivien mukaisesti ja ne ovat käytössä 100 % turvallisia.

Voimansiirto syöttövalssille toteutetaan VK-kuorimakoneissa kierukkavaihteella. Syöttövalssi on yhdistetty vaihteeseen erikoisvalmisteisella nivelakselilla. Voima siirretään sähkömoottorilta vaihteelle kiilahihnoilla. Normaalisti yhdellä sähkömoottorilla pyöritetään kolmea syöttövalssia. Joka toisessa alavalssissa ei ole erikseen omaa vaihdetta, vaan valssia käytetään edellisen valssiparin vaihteesta vedetyllä ketjulla.

VK-kuorimakoneissa on normaalisti käytössä joka toinen ylävalssi.