Modul

Valssit auki -järjestelmä

Pienemmät puuvauriot ja kunnossapitokustannukset

Valon Koneen kuorimakoneet voi varustaa uudentyyppisellä syöttövalssien puristuksen ohjausjärjestelmällä. Tämä ns. valssit auki -järjestelmä estää syöttövalssien sulkeutumisen, kun kuorittu puu poistuu valssien välistä. Järjestelmä jättää valssit auki-asentoon odottamaan seuraavan puun tuloa, mikä vähentää tukin päähän kohdistuvaa rasitusta ja minimoi kuorinnassa syntyviä puuvaurioita.

Järjestelmä sopii kaikkiin Heavy Duty -varusteluluokan kuorimakoneisiin, joissa on aktiivinen syöttövalssien hydraulijärjestelmä. Valssit auki -järjestelmä kasvattaa oleellisesti syöttövalssien ohjauksen kapasiteettitarvetta, mikä on otettava huomioon ohjausjärjestelmää valittaessa. Varsinainen hydraulijärjestelmään asennettava ”lukkoventtiili” on rakenteeltaan ja toiminnaltaan hyvin yksinkertainen ja varmatoiminen.

Ohjausjärjestelmään kohdistuvat vaatimukset vaihtelevat

Ohjausjärjestelmälle asetettaviin vaatimuksiin vaikuttaa se, mihin kuorimakone on prosessissa sijoitettu ja miten laitos on rakennettu kuorimakoneen ympärille. Yksinkertaisimmillaan ohjaus on silloin, kun kuorimakone on sijoitettuna sahan syöttöön ja puut tulevat koneelle läpimittalajiteltuina latvapää edellä. Haasteellisempi ohjaus on silloin, kun kuorimakone sijaitsee tukkilajittelulinjassa, jossa erikokoiset puut syötetään kuorimakoneeseen latva-/tyvipää edellä. Tässä tilanteessa puun halkaisijatietoa käytetään valssien puukohtaiseen uudelleenasemointiin (tieto saadaan syöttökuljettimen valokennoilta).

Järjestelmä säästää puuta ja syöttölaitteita vaurioilta

Valssit auki -järjestelmä vähentää puun pään vaurioita erityisesti silloin, kun kuoritaan suurilla syöttönopeuksilla. Myös jäätyneen puun kuorinnassa järjestelmän hyöty on ilmeinen. Kuorimakoneen rakenteisiin ja etenkin syöttölaitteisiin kohdistuvat rasitukset vähenevät, kun puu ei enää ”törmää” syöttövalssiin. Vaikka koneen mukana vakiona toimitettavassa perusjärjestelmässäkin syöttövalssien puristus on kaksivaiheinen (pitopuristus-työpuristus), syntyy valtaosa puun pään vaurioista nimenomaan puun työntäessä syöttövalsseja auki. Myös koneeseen kohdistuvat rasituspiikit ovat tällöin suurimmillaan. Kuorintanopeus on tärkein puuvaurioihin ja koneeseen kohdistuviin rasituksiin vaikuttava tekijä; hitailla nopeuksilla vaurioriski on aina pienempi.

Retro-fit

Valssit auki -järjestelmä voidaan asentaa myös vanhoihin, aktiivisella hydrauliikalla varustettuihin VK-kuorimakoneisiin retro-fit -pakettina. Lisätietoa järjestelmästä saatte ottamalla yhteyttä Valon Koneen myyntiin tai After Salesiin.

Ota yhteyttä>>