Reservdelar

Reservdelar

Ursprungliga VK-reservdelar

Valon Kone levererar reservdelar till alla VK-barkningsmaskinmodeller. Vi levererar också delar till många maskinmodeller, som tagits ut ur produktion.

Genom att använda Valon Kones originaldelar, säkras VK-maskinens funktion under garantitiden samt maskinens maximala livstid. Endast Valon Kone har 60 års erfarenhet av planering av barkningsmaskinens delar och materialval. När du använder VKs originaldelar får du också nyttja Valon Kones senaste nyheter/lösningar.

Exempel på produktförbättringar:

  • Till alla VK-barkningsmaskiner kan den nya typen FibreMax-matarvalsen med utbytbara valsribbor, bytas. Med dessa uppnås en förbättrad funktion för barkningsmaskinen samt mindre fiberförluster. Även underhållet av matarvalsarna blir enklare.
  • Till VK-hydraulrotorer kan knivaxeln för knivarm bytas till en starkare fingängad bult. På så vis kan verktygens livslängd förlängas märkbart.

VK-reservdelar snabbt och pålitligt

VK-reservdelar levereras direkt från den lokala VK-agenten, från Valon Kones dotterbolag eller VKs centrallager i Lojo, Finland. Reservdelar levereras överallt i världen, snabbaste rutten och endast via pålitliga leverantörer.

När du frågar efter eller beställer reservdelar, meddela oss reservdelens benämning och/eller -nummer och barkningsmaskinens modell/typ, serienummer och tillverkningsår, så kan vi ge dig service så snabbt som möjligt.

T.ex. Modell VK450, nr 123/2001: maskinens typnummer kan också vara i formen 450-480-6-450-RH