Pakettiauto

Underhåll

Pålitlighet och funktionssäkerhet

Valon Kones företrädare på de egna dotterföretagen och lokala agenter har fått utbildning på VKs fabrik i Finland, så du får bästa möjliga underhållsservice – överallt i världen.

Förebyggande underhåll är alltid mer prisvärt än att laga felsituationer som ej uppmärksammats på förhand. P.g.a. detta får du regelbundet besök av VK-servicepersonal, som säkerställer barkningsmaskinens funktion, så skonas du från överraskande fel och onödiga stopp i produktionen.

VKs underhållsservice täcker allt som din barkningsmaskin behöver

  • Anläggningsoptimering (barkningskvalitet och maskinens funktion)
  • Felsökning, reparationsrådgivning, reparationer
  • Service och reparationer på knivspetsar
  • Analys av underhållsbehov
  • Regelbundet säsongs-/årsunderhåll och reparationer
  • Modernisering av anläggningar och fabriksrenovering

I Valon Kones leverans ingår normalt både monteringsbevakning av maskinen samt att ta maskinen i bruk. Detta för att maskinen så snabbt och flexibelt som möjligt ska fås till störningsfri produktionsgång. Valon Kones service-organisation står för montering och igångsättning.

När barkningsmaskinens maskin- och elmontering är klar, kontrolleras i start up -skedet barkningsmaskinens placering, maskinen startas och både maskinens funktion och barkningskvalitet följs upp. Valon Kones automationplanerare kontrollerar alltid styrningens korrekthet. Dessutom ges i startskedet utbildning till barkningsmaskinens användnings- och servicepersonal.

Maskinmoderniseringar

Under maskinens livstid kan barkningsbehoven förändras och därav kan Valon Kone erbjuda olika moderniseringspaket till nästan alla maskinmodeller.

Exempel på maskinmodernisering:

  • Till 1-rotormaskin kan adderas en andra barkningsrotor, eftersom man med en 2-rotormaskin får högre matningshastighet och renare barkningsresultat.
  • Till maskinen kan man också addra en rotreduceringsrotor. Med rotreducering förbättras både barknings- och sågningsresultatet, när rötterna inte längre stör sågningsprocessen.
  • Matarvalsarnas slutna trycksystem kan ändras till ett aktivt system. Då förbättras maskinens användbarhet i olika förhållanden och träskadorna minskar.

När du vill ha information om maskinmodernisering, meddela oss barkningsmaskinens modell/typ, serienummer och tillverkningsår, så kan vi ge dig service så snabbt som möjligt.

T.ex. Modell VK450, nr 123/2001: maskinens typnummer kan också vara i formen 450-480-6-450-RH