Puu ja terarunko

Företaget

Barkningsspecialist

Valon Kone (VK) är en internationellt verksam tillverkare av rotorbarkningsmaskiner, som har varit en föregångare inom barkning ända sedan 1940-talet. Valon Kone har växt från en liten maskinsmedja till en världsledande leverantör av barkningsmaskiner, som har en lösning att erbjuda för alla problem som rör industriell barkning, där stockarna kan matas in i barkningsmaskinen en i taget.

Specialiseringen på rotorbarkningsteknologin samt fortlöpande investeringar i forsknings- och utvecklingsarbete har lett till, att det i Valon Kones breda produktsortiment finns en passande maskinmodell till olika träslag och olika lokala barkningsförhållanden världen över. Det omfattande globala försäljnings- /servicenätverket säkerställer också, att kunden får bästa möjliga stöd redan från början i varje projekt och under hela barkningsmaskinens livslängd.

Bakom framgångarna för VK-varumärket finns lojal och yrkeskunnig personal samt löpande investeringar i kvalitet, forsknings- och utvecklingsarbete samt i modern tillverkningsteknik. Företaget har gått en lång väg de senaste 60 åren. Om utvecklingen berättar att de första VK-maskinerna vägde 650 kg och barkade med hastigheten 20 m/min. Idag väger maskinerna upp till 60 000 kg och barkar med hastigheten 150 m/min.