historia

Historia

Över 60 år makalöst kunnande inom barkning

1940-talet

Bruno Valo, grundare av Valon Kone, hade ingen utbildning och kunde inte främmande språk. Han var däremot en mycket skicklig bysmed, som kunde komma på innovativa tekniska lösningar till olika problem. Vid sidan av barkningsmaskiner konstruerade och byggde han även andra maskiner, allt från kolmonoxidtunnor till snöfordon. Bruno hade även ett bra affärssinne, när han startade den industriella tillverkningen av VK-barkningsmaskiner år 1949.

1950-talet

Alla VK-barkningsmaskiners förfader VALO, såg dagsljuset. Det var frågan om den första kontinuerligt fungerande barkningsmaskinen.

Den systematiska produktutvecklingen av VK-rotorbarkningsmaskiner började. Den första modellen var VK16ST. Det fanns intresse för maskinen ända från Sydafrika till Sovjetunionen och den blev också världens mest sålda barkningsmaskin på 1950-talet.

Kutterbarkningsmaskinen VEIKKO uppfanns. Det var den första maskinen som konstruerades och tillverkades från början till slutet av Valon Kone.

Över 100 VK-barkningsmaskiner hade monterats i slutet av 1950-talet.

1960-talet

VK fortsatte växa och blev ett internationellt varumärke. VK-barkningsmaskiner började exporteras till Sverige, Tyskland, Syd-Amerika och Öst-Europa.

Ett försäljningsnätverk började ta form och så småningom växte en liten verkstad till en mellanstor maskinsmedja.

1960-/70-talet utvecklades Sovjetunionen till ett betydande exportland.

1970-talet

Valon Kone slutade med framställning av transportörlösningar och koncentrerade sig fullskaligt på utveckling och tillverkning av rotorbarkningsmaskiner.

Valon Kone växte till Nord-Amerika, Japan, Brasilien, Asien och Oceanien.

Den första VK-barkningsmaskinen för barkning av eukalyptus, samt nya generationen maskinserie (VK450, VK600 och VK800) för snabb barkning lanserades.

År 1973 var Valon Kone ett av de första finska företag att få ett erkännande i internationaliseringen, när VK tilldelades Presidentens exportpris (nu Internationaliseringspris).

1980-talet

En ny modern fabrik byggdes i Lojo, Finland.

Det världsomfattande försäljningsnätverket förstärktes, och nya verksamhetsplatser grundades i bl.a. Sverige och Tyskland. Verksamhet i Nordamerika expanderades ytterligare med företagsköp och Valon Kone Brunette grundades.

Nya produkter utvecklades så som en centrerande inmatningstransportör samt en lyftrotormaskin för barkning av stockar med stor diameter.

1990-talet

Valon Kone tog en ny lösning för barkningsmaskiner till marknaden, där flera rotorer kunde placerades efter varandra i maskinramen. Den nya metoden fick stor framgång omgående. En stor del av VK Combi-konceptet var att rotreducering installerades i samband med barkningen.

Valon Kone påbörjade ett omfattande investeringsprogram för att automatisera fabriken i Lojo. I fabriken installerades bl.a. helautomatiska flerfunktionssvarvar och bearbetningscentraler, som ska samverka med flexibelt tillverkningssystem (FMS).

VK tog som första europeiska tillverkare, pneumatiskt fungerande Air Seal -barkningsrotorer till marknaden. Marknadsföring påbörjades i Nord-Amerika, där nya VK-barkningsmaskiner började säljas under märket Kodiak.

I första hand för den Japanska marknaden utvecklades en kutterbarknings-maskin för barkning av ceder.

Försäljningskontor grundades i Singapore för att bättre kunna ge service till den växande marknaden i Asien.

VK började bygga upp ett nätverk för agenter i Baltikum och Polen. I länderna som blivit självständiga från Sovjetunionen började en ny träförädlingsindustri formas, vilket också gav nya affärer till VK.

I slutet av årtiondet hade Valon Kone utvecklats till världens största tillverkare av rotorbarkningsmaskiner; över 5000 maskiner hade sålts över hela världen.

2000-talet

Handeln med Ryssland återhämtade sig snabbt efter årtiondets lugnare period och Valon Kone blev åter en aktiv leverantör av maskiner till grannen i öst. Halvvägs in på 2000-talet hade Ryssland etablerat sig som ett av de mest betydande exportområdena.

I takt med att matningshastigheten växte, utvecklades nya ännu starkare VK-inmatningstransportörmodellerna VK52 och VK72.

Försäljnings- och servicenätverket breddades och ett nytt försäljningskontor grundades i St:Petersburg, Ryssland.

2010-talet

Nya maskinserierna VK5000 och VK8000 påbörjade ett nytt kapitel i historian för VK barkningsmaskiner. Valon Kone tog för första gången fullt modulariserad maskinram till marknaden. I konstruktionen av dessa lades stor vikt vid både maskinernas produktionsprocess samt förbättrandet av användarbarhet.

Ett nytt försäljningskontor grundades i Spokane, USA.