VK factory

Verksamhet

 

Verksamheten hos Valon Kone är centrerad till huvudkontoret i Lojo, Finland där finns F&U/planering, marknadsföring och försäljning, samt produktion och eftermarknad.

VK-maskiner planeras och tillverkas i Lojo, men försäljningen och eftermarknaden sköts genom huvudkontoret samt dotterbolagen, representanter och VK-försäljningspersonal i olika länder.