Huvudkontor i Finland

Valon Kone Oy

PB 29

08101 Lojo, Finland

(Besöksadress: Honkatie 5, 08500 Lojo, Finland)

Tel. +358 19 36 061 / växel

info@valonkone.com

förnamn.efternamn@valonkone.com