Produktion

E-post

förnamn.efternamn@valonkone.com

Jukka Jurvanen

Jukka Jurvanen
Produktionsledare
tel. +358 19 360 6298 / +358 50 570 1119

Jari Linden

Jari Linden
Produktionschef
tel. +358 19 360 6285 / +358 50 542 7539

Harri Honkanen

Harri Honkanen
Arbetsledare
tel. +358 19 360 6218

Tommi Lankinen

Tommi Lankinen
Inköpare
tel. +358 19 360 6284

Teemu Nybäck

Teemu Nybäck
Förrådschef
tel. +358 19 360 6261

Ari Nyman

Ari Nyman
Metodplanerare (sourcing)
tel. +358 19 360 6293

Antti Pesonen

Antti Pesonen
Utvecklingsingenjör
tel. +358 19 360 6264

Katri Särmäharju

Katri Särmäharju
Inköpare
tel. +358 19 360 6274

Ari Ylhäinen

Ari Ylhäinen
Arbetsledare
tel. +358 19 360 6266