Dongwha Timbers, Australien

NAMU-projektet i Bombala

NAMU betyder ”träd” på koreanska. Det är också namnet på australiensiska Dongwha Timbers green field -projekt i Bombala, Australien (New South Wales).

Dongwha Timbers grundades 1996 och är en privatägd mellanstor australiensisk tillverkare av sågvirke. Moderbolaget är det sydkoreanska Dongwha International, som är brett verksamt i området runt Stilla havet. Dongwha Timbers kändes tidigare igen på namnet TASCO (nuvarande varumärke) och det grundades på sin tid för att leverera trävirke till den växande marknaden i Asien.

Såginvesteringen som påbörjades i augusti 2011 har ett värde av ca: AUD 74 milj. (56 M€). Projektet består av ett nytt sågverk, hyvelverk och en anläggning som hanterar sågvirke, samt infrastruktur för dessa, såsom värmeanläggningar och torkanläggningar. Anläggningen ger jobb åt sammanlagt 90 arbetstagare och uppstarten av sågverket dateras till början av år 2013.

Dongwha Timbers ville investera i en ny såganläggning i just Bombala. Sett ur ett långsiktigt perspektiv är tillgången på råvaror på området säkrad och marknadsutsikterna är fördelaktiga. Att hitta rätt markområdet i Bombala, påverkade också beslutet starkt.

Som råvara på sågverket i Bombala används Radiata-tallen, som fås från odlingsskogarna i New South Wales. I takt med sågverksprojektet i Bombala växer bolagets sågkapacitet märkbart på årsbasis – från  ca: 100,000 m3  till ca: 300,000 m3 (stockar). Även andelen hanterat sågvirke kommer öka fem gånger  från ca: 30,000 mtill ca: 150,000 m3. På sågen kommer det i första hand tillverkas byggvaror för utvändiga byggnationer och i produktsortimentet finns förutom hårdhetsklassificerat sågvirke också bl.a. terrassplank, räcken, pelare och staketelement – både impregnerat och obehandlat. Varor från sågverket i Bombala kommer i huvudsak säljas till delstaterna på Australiens östkust.

Modern europeisk sågteknologi

Till sågprojektet i Bombala valdes europeisk sågteknologi, eftersom man redan hade bra erfarenheter av den från sågverket i Geelong (nära Melbourne), där man år 1996 byggde ett sågverk med precis samma sammansättning av leverantörer. Nordautomation Oy från Kristinestad levererade hela sågmatningen till Bombala. Veisto Oy från Mäntyharju levererade för sin del SL250 TRIO –såglinjen, som har en maxhastighet på 150 m/min. Färsk- och torrsorteringen för de sågade plankorna levererades av finska Kit-Sell Oy från Kides. Stockarna barkas med VK8000HD-Combi-3R –barkningsmaskin, som levereras av Valon Kone och har en reduceringsrotor för rotändar samt två Air Seal –barkningsrotorer (Ø 56 cm). Maskinen har en ny modularisk 8000HD-maskinram, som är den största i VKs sortiment.

Kunden valde barkningsmaskinen tillverkad av Valon Kone av flera olika skäl. Dongwha hade redan flera års erfarenhet av Valon Kones maskiner i Australien och Sydkorea. Detta var en viktig faktor för beslutet, eftersom det hör till Dongwhas företagskultur att skapa och underhålla långsiktiga relationer med leverantörerna. Dessutom fick Valon Kones andra referenser i Australien (t.ex. Hyne, Tumbarumba) kunden att bli övertygad om att VK kan garantera en pålitlig teknik och utmärkt barkningskvalitet för den krävda matningshastigheten.

Ett viktigt kriterium för valet var också Valon Kones långa historia som tillverkare av barkningsmaskiner. VKs engagemang i utvecklingen och förnyelsen av rotorbarkningsteknologin samt fortgående fokus på produktutvecklingen har varit viktig för utvecklingen av hela sågverksbranschen.

Det tredje viktiga kriteriet var tillgången på reservdelar och underhållsservice från Valon Kones lokala representant. Macquarrie Corporation PTY LTD, som har sitt huvudkontor i Melbourne, erbjuder en tillräcklig reservdelstjänst och tekniskt stöd som har en stor betydelse för verksamheten i Bombala.

”Dongwha Timbers är nöjda över att vi har kunnat fortsätta ett långsiktigt samarbete med Valon Kone. Under vägen har vi råkat ut för utmaningar, vilket är vanligt för den här typen av projekt, men vi ska ändå vara nöjda. Slutresultatet är en modern anläggning, som har världens bästa sågteknologi” berättar Peter Haintz, driftschef på Dongwha Timbers.