Metsä Wood Vilppula, Finland

Metsä Wood, sågverket i Vilppula

 

Storinvestering på sluttampen

Sågverket Metsä Wood i Vilppula, som tillhör det internationella Metsä Group, är grundat år 1980. Metsä Wood koncernens omsättning är över 900 miljoner euro och den sysselsätter närmare 3000 personer i 20 olika länder. Ungefär 100 av dessa arbetar på sågverket i Vilppula.

Värdet på den storinvestering som realiserades under 2013 vid sågverket i Vilppula är ca 30 miljoner euro och omfattar timmerintaget, en barkmaskin, en såglinje och transportörer för dess biprodukter samt behandling för nysågade varor. Ökat förädlingsvärde och bättre kostnadseffektivitet utgjorde utgångspunkterna för moderniseringen av sågverket.

Sågverket i Vilppula hade tidigare två såglinjer. Större stockstorlekar sågades på bandsåglinjen och mindre stockar på en separat klentimmerlinje. I takt med investeringen kan alla stockstorlekarna behandlas genom en och samma linje. Därutöver kan även tall och allt mer förädlade produkter sågas i mångsidiga sågningsmodeller.

Vid Vilppula har man producerat drygt 13 miljoner m3 färdigvara under de senaste trettio åren fram till idag. I takt med investeringen säkerställs att Filpula även framöver ska kunna leverera den årliga mängden med omkring 450 000 m3 färdigvara ut i världen (kapacitet med 3-skift i drift).

 

Storsåg med modern finländsk teknologi

Sågverket i Vilppula var ett projekt som genomfördes tillsammans med finländska samarbetspartner som kommer att betrakta det nya sågverket som ett viktigt referensobjekt. Det handlar ju ändå om ett av de största finländska såginvesteringsprojekten någonsin. Timmerintaget, behandlingen av bark och undervåning levererades av Tähkä Oy och en ny barkmaskin av Valon Kone Oy (VK). Veisto Oy levererade en HewSaw SL250 3.4. till såglinjen och behandlingsanordningen för nysågade varor levererades av Jartek Oy.

Den nya barkningsanläggningen har två 2 linjer och båda barkmaskinerna är levererade av Valon Kone. Den mindre modellen VK5000-Combi-3R förflyttades från den tidigare klentimmerlinjen och  en ny VK8000HD-Combi-2R med större maskinram. Vid barkning vänder man stockarna för att gå in i barkmaskinerna med toppen först. Stockarna accelereras för att minimera stocklucka. Detta möjliggör en maximal barkningshastighet och minimerar belastningen på stocken och fiberförlusterna.

Båda barkmaskinerna är Combi-maskiner som är avsedda för att tåla höghastighetsbarkning och som är utrustade med en reduceringsrotor för reducering av rotända, samt med en Air Seal-barkningsrotor(er) utrustad/utrustade med pneumatiskt knivtryck. Tack vare Air Seal systemet är det möjligt att stanna stocken i barkmaskinen utan att trädet skadas. I den mindre maskinen i VK5000-serien är rotorns diameter 44 cm och i den större maskinen i VK8000-serien är den på 56 cm. Båda maskinerna är utrustade med en automatisk justering av knivtrycket och matarvalsarnas presstryck för varje stock (stockens diameter mäts med en ljusramp monterad på inmatnings-transportören)

VK8000HD-Combi-2R maskinen har VK-seriens största, 8000HD-maskinram som är uppbyggd av moduler och den nya generationens centrerande inmatnings-transportör av modell VK72. Tack vare de nya FibreMax-matarvalsarna förenklas maskinens underhåll och det är lättare att säkerställa att stocken hålls fast under alla förhållanden, när det finns tre ribbmodeller med olika profiler. En maskin som är utrustad med en barkningsrotor har en maximal barkningshastighet på 120 m/min.

Vid Vilppula valde man finländsk barkmaskinsteknologi, eftersom sågverket redan under flera år hade bra erfarenheter av den luftrotormaskin som Valon Kone levererade för att användas i linjen för klentimmer. Maskinen hade varit driftsäker och dess reglerbarhet var till stor fördel. Enligt fabrikschefen Jaakko Vierola var det även den snabba tillgången till underhåll och reservdelar som bidrog till beslutet att använda en inhemsk leverantör av barkmaskiner.

Sågverket i Vilppula togs i bruk för normal produktion på hösten 2013. Officiell invigning av sågverket ägde rum den 18 november 2013.