Swedspan, Polen

Swedspan investerade i modern produktionsteknik i Polen

Ungefär 100 lastbilslaster med fiberträ körs dagligen in genom Swedspan Polskas portar i Orla, i Polen, nära gränsen till Vit-Ryssland. Swedspan Polska hör till det internationella Swedspan-bolaget, som i sin tur ingår i IKEA-koncernen. Anläggningen i Orla är ett green field -projekt, som består av UT-HDF-fiberskivefabrik (Ultra-Thin High Density Fibreboard) och ett sågverk för små stockar. Projektet påbörjades 2010 och dess storlek är ca 140 M€.

Områdets goda läge nära råvarukällan påverkade Swedspans beslut att placera anordningarna i just Orla. Vid full kapacitet använder Swedspan Polska ca 750 000 m3 fiberträ/år.

Toppmodern fiberskivefabrik

Av trämängden som levereras till Swedspan Polska, används den största delen i en modern UT-HDF-produktionsanläggning, som har en konstant fungerande press levererad av tyska Dieffenbacher. UT-HDF är en ytterst tunn skiva (tjocklek 1.0-3.0 mm) och den används i huvudsak för behoven inom möbelindustrin – t.ex. som bakre skiva i klädskåp. Efterfrågan på produkten har växt starkt bland Ikeas underleverantörer de senaste åren.

Vid planeringen av både skivfabriken och sågverket fästes extra uppmärksamhet vid miljöfrågor. Till exempel återanvänds nästan allt vatten som används i produktionen och alla sidoprodukter som fås från sågverket tillvaratas i andra processer på anläggningen. Sågfliset styrs direkt till den fortsatta processen på skivfabriken och på motsvarande sätt styrs sågspånet samt träbarken till värmekraftverket på tomten, som producerar all värmeenergi som behövs på anläggningen. Dessutom producerar turbinen, som sammanfogats till den, upp till 25% av elenergin som behövs på hela anläggningen.

Den nyaste teknologin på sågverket för små stockar

Swedspan Polska är Swedspan-koncernens första sågverksprojekt och till hanteringen av stockarna valdes maskiner och lösningar som representerar den senaste teknologin. Cirka hälften av hela trämängden som levereras till anläggningen är stockar med större diameter och bättre kvalitet, och de styrs till stocksorteringen på sågverket. Stocksorteringslinjen levererad av tyska Holtec har 21 fack och linjens årliga kapacitet är ca 350 000 m3.

Av trämängden som styrs till stocksorteringen är ca hälften råvara som passar till sågningen. Råvaran matas in i HewSaw R200SE -såglinjen levererad av finska Veisto med utrustningar från Holtec. Stockarna barkas med barkningsmaskin VK5048HD, utrustad med hydrauliskt knivtryck, som är placerad i intaget av såglinjen och som är planerad till barkning av små och lätta stockar. Barkningsmaskinen har en ny modularisk 5000HD-maskinram samt nya FibreMax-matarvalsar med utbytbara valsribbor. ”De här två faktorerna hade en avgörande påverkan på, att Swedspan valde just en barkningsmaskin av märket VK till projektet”, berättar sågverkets projektchef Gavin Cruickshank. ”De matarvalsarna med utbytbara valsribbor som underlättar underhållet av maskinen samt möjligheten att modifiera maskinen i framtiden var anledningar som fick oss att välja Valon Kone”, konstaterar Cruickshank. ”Och visst är VK ett pålitligt och känt varumärke”, tillägger han.

Tidplanen för sågprojektet var ytterst snäv, för att produktionen skulle kunna påbörjas så snabbt som möjligt. Ännu på sensommaren 2011 var endast grundpelarna för den blivande sågverksbyggnaden färdiga, men redan ett halvår efteråt fungerade sågen med nästan full kapacitet. Den första plankan sågades precis före julen 14.12.2011. Gavin Cruickshank säger att det här inte skulle varit möjligt utan ett effektivt arbetslag och han tillägger att ett stort tack för det lyckade projektet går till hans kollegor.

Swedspans målsättning är att öka produktionskapaciteten för träskivor även i framtiden genom att effektivisera nuvarande produktionsanläggningar eller genom att investera i nya anläggningar. Den viktigaste anledningen till detta är ständigt den ökande efterfrågan på IKEAs möbler. Enbart under det här året öppnar IKEA 40 nya försäljningsställen runt om i världen.

Mer information om barkningsmaskinen vid Swedspans sågverksprojekt, får du av Valon Kones marknadsförings- och försäljningschef Teemu Tynkkynen (teemu.tynkkynen(at)valonkone.com, tel. +358 50 593 8191).