pneumatiskt knivtryck

Barkningsmaskiner med pneumatiskt knivtryck

1-rotorbarkning
Barkningsmaskiner för små stockar
VK5000-serien
Barkningsmaskiner för mellanstora stockar
VK5000-serien
VK8000-serien
Barkningsmaskiner för stora stockar
VK1092
VK8000-serien
2-rotorbarkning
VK5000-serien
VK8000-serien
Rotreducering i samband med barkning
VK5000-serien
VK8000-serien