rotor debarking

Rotorbarkning

Effektiv barkningsmetod som är skonsam mot träden

Rotorbarkning är den vanligast förekommande barkningsmetoden i såg- och träskiveindustrin (t.ex. faner och LVL). Det är den mest kostnadseffektiva metoden, när hänsyn tas till den normalt använda trämängden inom branschen. Rotorbarkning är den mest varsamma av de kända metoderna och passar därför särskilt bra till behoven inom såg- och fanerindustrin. Vid rotorbarkning matas träden in i maskinen en och en, alltså beror det på trädets storleks- och kvalitetskrav om rotorbarkning är möjligt och klokt att använda.

Barkning av träd förbättrar processen på en modern produktionsanläggning på många sätt. En vanlig anledning för barkning (t.ex. i Skandinavien) hör ihop med kvalitetskraven på flisen, som fås som restprodukt. Flisen som används som råvara i pappersmassaindustrin måste vara tillräckligt rent för att passa till pappersmassa och till papper, som framställs av massan.

I produktionsprocessen på sågverk eller träskive-/fanerfabrik förordas också barkning av träd p.g.a. effektivitet och kostnadsbesparingar. Barkning av stockarna sparar betydande kostnader i bl.a. sågnings- eller svarvningsprocessen, där underhåll av knivarna är en förhållandevis stor del av kostnaderna. Minskat behov av underhåll på knivarna gör att pauserna för underhåll blir färre och förbättrar processens effektivitet.

Även i spån- och OSB-skiveindustrin barkas stocken innan tillverkningsprocessen, även fast kraven på renhet på råvaran inte är lika strängt ställda som i pappersmassaindustrin. Det använda råmaterialet är normalt av svagare kvalitet och användning av rotorbarkning är därmed ej motiverat – med några undantag ej medtagna.

Barkning av hela stammar vs. barkning av stockar

Träden fraktas från skogen till fabriken antingen som hela stammar eller uppmätt kapade stockar. På anläggningar, där träden kommer till fabriken i hela stammar, sker barkningen för det mesta före kapningen.

Valon Kone har bred erfarenhet av barkning av både hela stammar och stockar. För barkning av hela stammar rekommenderar vi i första hand VK-barkningsmaskiner utrustade med Air Seal -teknologi. Med Air Seal kan du stoppa stockar inne i barkningsmaskinen medans rotorn roterar, vilket underlättar processen efter barkningen.