Modulerad maskinram

Modulerad maskinram

Nya typer av maskinram VK5000 och VK8000

De ökande hastigheterna vid sågverks- och stocksorteringslinjerna har de senaste årtiondena styrt utvecklingsarbetet på barkningsmaskiner. Den här utvecklingsriktningen ökade också betydligt barkningsmaskinernas storlek och vikt särskilt på 1990- och 2000-talet. VK-barkningsmaskiner som var anpassade för höghastighetsanläggningarna vägde redan flera tiotals ton. När vikten ökade blev hanteringen av maskinerna både vid tillverknings- och monteringsskedet ett lyfttekniskt problem. Även transporterna visade sig bli besvärliga och dyra.

Flexibilitet med modularisering

Valon Kone tog tag i problemet och påbörjade utvecklingsarbetet för en ny typ av maskinram. Tanken var från början att ”stycka” maskinram i bitar, för att underlätta hanteringen. Den här lilla förbättringen förenklade betydligt tillverkningen, transporten och monteringen av maskinerna. Tack vare att maskinram styckades i bitar kunde kunderna flexibelt modifiera barkningsmaskinen när behoven ändrades. Genom att förlänga maskinram med ytterligare en ramdel, kunde man enkelt addera t.ex. en till barkningsrotor eller rotreduceringsrotor.

Symmetri förenklar planeringen

Att bara stycka ram var ändå inte den slutliga lösningen. Som resultat av utvecklingsarbetet har Valon Kone de senaste åren tagit en ny typ av fullt modulerade maskinram VK5000 och VK8000 till marknaden. Båda rammodellerna har standardiserade mått och komponenter. Vi har också lyckats uppmärksamma maskinens symmetrikrav i utvecklingsarbetet. Rammoduler kan vändas ”upp och ner” när man vill ändra barkningsmaskinens handhavande. De här egenskaperna förbättrar tillverkningsprocessen och sänker kostnaderna. Användarna har nytta av maskinramens symmetritet t.ex. när såglinjen ska bytas ut, eftersom den vändbara barkningsmaskinramen ej är bunden till en lay out -design. Symmetri och modulerbarhet är också faktorer som underlättar återförsäljning av barkningsmaskiner.

Utrustningskategori kan väljas

Valon Kone tillverkar matarvalsmoduler utrustade med både två och fyra valsar. Eftersom VK-barkningsmaskiner alltid byggs efter kundens behov, planeras också antalet matningsvalsar efter träets längd- och kvalitetsegenskaper. Samma flexibilitet finns vid valet av de kritiska komponenterna för kraftöverföring. Kunden kan välja komponenterna från antingen Basic- eller Heavy Duty –utrustningskategori. Den förutsatta matningshastigheten för barkningsmaskinen påverkar primärt valet. I Heavy Duty -klassen, anpassad för höga barkningshastigheter, är matarvalsarna alltid utrustade med s.k. aktivt hydraulsystem. Ett förenklat och s.k. slutet hydraulsystem kan användas vid lägre barkningshastigheter.

På de nyaste VK5000- och VK8000-maskinram är det möjligt att montera alla barkningsrotormodeller tillverkade av Valon Kone.

Till VK5000-rammodulen passar hydraulrotorerna 480 och 620 samt Air Seal -rotorerna 5044 och 5056.

Till VK8000-rammodulen passar hydraulrotorerna 480, 620 och 820 samt Air Seal -rotorerna 5056, 5068 och 5092.

Mer information om de modulariserade VK5000- och VK8000-maskinram samt olika utrustningskategorier får du genom att kontakta Valon Kone försäljning.

 Ta kontakt »