Dongwha Timbers, Australia

NAMU-projekti Bombalassa

NAMU tarkoittaa korean kielellä ”puu”. Se on myös nimi, joka on annettu australialaisen Dongwha Timbersin green field -projektille Bombalassa, Australiassa (New South Wales).

Dongwha Timbers perustettiin 1996 ja se on yksityisomistuksessa oleva keskisuuri australialainen sahatavaran valmistaja. Emoyhtiö on eteläkorealainen Dongwha International, jolla on toimintaa laajasti Tyynenmeren ympärillä. Dongwha Timbers tunnettiin aikaisemmin nimellä TASCO (on nykyisin tuotebrändi), ja se perustettiin aikanaan toimittamaan puutavaraa Aasian kasvaville markkinoille.

Elokuussa 2011 aloitettu sahainvestointi on arvoltaan noin AUD 74 milj. (56 M€). Projekti käsittää uuden sahan, höyläämön ja sahatavarankäsittely-laitoksen, sekä näihin liittyvän infrastruktuurin, kuten kattilalaitokset ja kuivaamot. Laitos työllistää kaikkiaan 90 työntekijää ja sahan käynnistyminen ajoittuu vuoden 2013 alkupuolelle.

Dongwha Timbers halusi investoida uuteen sahalaitokseen juuri Bombalassa, koska pitkällä ajanjaksolla katsottuna raaka-aineen saanti alueella on turvattua ja markkinanäkymät suotuisat. Myös sopivan maa-alueen löytyminen Bombalasta vaikutti vahvasti päätökseen.

Bombalan sahalla käytetään raaka-aineena Radiata-mäntyä, jota saadaan New South Walesin istutusmetsistä. Bombalan sahaprojektin myötä yhtiön sahauskapasiteetti kasvaa vuositasolla huomattavasti – noin 100,000 m3:sta 300,000 m3:iin (tukkeja). Myös käsitellyn sahatavaran osuus tulee nousemaan yli viisinkertaiseksi noin 30,000 m3:sta 150,000 m3:iin. Sahalla tullaan valmistamaan ensisijaisesti ulkorakentamiseen tarkoitettuja rakennustuotteita ja tuotevalikoima käsittää lujuuslajitellun rakennesahatavaran lisäksi mm. terassilautoja, kaiteita, pylväitä ja aitaelementtejä - sekä kyllästettynä että käsittelemättömänä. Bombalan sahan tuotteet tullaan myymään pääasiallisesti Australian itärannikolla sijaitseviin osavaltioihin.

Modernia eurooppalaista sahateknologiaa

Bombalan sahaprojektiin valittiin eurooppalaista sahateknologiaa, koska siita oli jo hyviä kokemuksia Geelongin sahalta (lähellä Melbournea), jonne vuonna 1996 rakennettiin saha täysin vastaavalla toimittajakokoonpanolla. Nordautomation Oy Kristiinankaupungista toimitti Bombalaan koko sahansyötön. Veisto Oy Mäntyharjulta puolestaan SL250 TRIO –sahalinjan, jonka max. nopeus on 150 m/min. Sahattujen lautojen tuore- ja kuivalajittelun toimitti niinikään suomalainen Kit-Sell Oy Kiteeltä. Tukit kuoritaan Valon Koneen toimittamalla VK8000HD-Combi-3R –kuorimakoneella, jossa on redusointiroottori tyvilaajentumia varten sekä kaksi Air Seal –kuorintaroottoria (Ø 56 cm). Koneessa on uusi modulaarinen 8000HD-runko, joka on VK:n malliston suurin.

Asiakas päätyi Valon Koneen valmistamaan kuorimakoneeseen useista eri syistä. Dongwhalla oli jo usean vuoden kokemus VK-koneista Australiassa ja Etelä-Koreassa, ja tämä oli merkittävä tekijä päätöksenteossa, koska Dongwhan yrityskulttuuriin kuuluu vahvasti pitkäaikaisten toimittajasuhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen. Lisäksi Valon Koneen muut referenssit Australiassa (esim. Hyne, Tumbarumba) saivat asiakkaan vakuuttumaan siitä, että VK voi taata luotettavan tekniikan ja erinomaisen kuorintalaadun vaaditulla syöttönopeudella.

Tärkeä valintakriteeri oli myös Valon Koneen pitkä historia kuorimakoneiden valmistajana. VK:n sitoutuminen roottorikuorintateknologian kehittämiseen ja uudistamiseen, sekä jatkuva panostus tuotekehitykseen on ollut merkittävää koko saha-alan kehittymisen kannalta.

Kolmantena merkittävänä valintakriteerinä oli Valon Koneen paikallisen edustajan tarjoama varaosa- ja huoltopalvelujen saatavuus. Melbournesta käsin toimiva Macquarrie Corporation PTY LTD pystyy tarjoamaan riittävän varaosapalvelun ja teknisen tuen, millä on suuri merkitys Bombalan toiminnan kannalta.

”Dongwha Timbers on tyytyväinen, kun olemme voineet jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä Valon Koneen kanssa. Kuten yleensäkin tämän tyyppisissä projekteissa, olemme kohdanneet matkan varrella haasteita, mutta silti me kaikki voimme olla tyytyväisiä. Lopputuloksena on nykyaikainen laitos, jossa on maailman parasta sahausteknologiaa” kertoo Peter Haintz, Dongwha Timbersin käyttöpäällikkö.