Swedspan, Puola

Swedspan investoi moderniin tuotanto-teknologiaan Puolassa

Noin 100 rekallista kuitupuuta ajetaan päivittäin Swedspan Polskan porteista sisään Orlassa, Puolassa lähellä Valko-Venäjän rajaa. Swedspan Polska kuuluu kansainväliseen Swedspan-yhtiöön, joka puolestaan kuuluu IKEA-konserniin. Orlan laitos on green field -projekti, joka käsittää UT-HDF-kuitulevytehtaan (Ultra-Thin High Density Fibreboard) ja pienpuusahan. Projekti aloitettiin 2010 ja se on suuruudeltaan noin 140 M€.

Alueen hyvä sijainti lähellä raaka-ainevaroja vaikutti Swedspanin päätökseen sijoittaa laitokset juuri Orlaan. Swedspan Polska käyttää täydellä kapasiteetilla toimittaessa noin 750 000 m3 kuitupuuta vuodessa.

Huippumoderni kuitulevytehdas

Swedspan Polskaan tuotavasta puumäärästä suurin osa käytetään modernissa UT-HDF -tuotantolaitoksessa, jossa on saksalaisen Dieffenbacherin toimittama jatkuvatoiminen puristin. UT-HDF on erittäin ohutta levyä (paksuus 1.0-3.0 mm) ja sitä käytetään pääasiassa huonekaluteollisuuden tarpeisiin - esimerkiksi vaatekaappien taustalevyinä. Tuotteen kysyntä on kasvanut voimakkaasti Ikean alihankkijoiden keskuudessa viime vuosien aikana.

Sekä levytehtaan että sahan suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota ympäristöasioihin. Esimerkiksi lähes kaikki tuotannossa käytettävä vesi kierrätetään ja kaikki sahasta saatavat sivutuotteet hyödynnetään laitoksen muissa prosesseissa. Sahahake ohjataan suoraan levytehtaalle jatkoprosessiin ja vastaavasti sahanpuru sekä puunkuori tontilla sijaitsevaan lämpövoimalaan, joka tuottaa kaiken laitoksen tarvitseman lämpöenergian. Lisäksi tähän yhdistetty turbiini tuottaa jopa 25% koko laitoksen tarvitsemasta sähköenergiasta.

Uusinta teknologiaa pienpuusahalla

Swedspan Polska on Swedspan-konsernin ensimmäinen sahaprojekti, ja puun käsittelyyn valittiin uusinta teknologiaa edustavat laitteet ja ratkaisut. Läpimitaltaan suuremmat ja parempilaatuiset tukit, joita on noin puolet koko laitokselle tuotavasta kokonaispuumäärästä, ohjataan sahalaitoksen tukkilajitteluun. Saksalaisen Holtecin toimittama tukkilajittelulinja käsittää 21 lokeroa ja linjan vuotuinen kapasiteetti on noin 350 000 m3.

Tukkilajitteluun ohjattavasta puumäärästä on sahaukseen sopivaa raaka-ainetta noin puolet, jotka syötetään Veiston toimittamaan HewSaw R200SE -sahalinjaan niin ikään Holtecin laitteilla. Tukit kuoritaan hydraulisella teräpaineella varustetulla VK5048HD-kuorimakoneella, joka on sijoitettu sahalinjan alkupäähän, ja joka on suunniteltu pienten ja kevyiden tukkien kuorintaan. Kuorimakoneessa on uusi modulaarinen 5000HD-konerunko sekä uudet FibreMax-syöttövalssit vaihdettavilla irtorivoilla. ”Nämä kaksi tekijää vaikuttivat ratkaisevasti siihen, että Swedspan valitsi projektiin juuri VK-merkkisen kuorimakoneen”, kertoo sahalaitoksen projektipäällikkö Gavin Cruickshank. ”Koneen huoltoa helpottavat irtoripavalssit sekä mahdollisuus modifioida konetta tulevaisuudessa olivat syyt, jotka saivat meidät päätymään Valon Koneeseen”, toteaa Cruickshank. ”Ja onhan VK luotettava ja tunnettu brändi”, lisää hän edelleen.

Sahaprojektin aikataulu oli erittäin tiukka, jotta tuotanto saatiin aloitettua mahdollisimman nopeasti. Vielä loppukesällä 2011 valmiina olivat ainoastaan tulevan saharakennuksen pystypilarit, mutta jo puolen vuoden kuluttua tästä saha toimi melkein täydellä kapasiteetilla. Ensimmäinen lauta sahattiin juuri ennen joulua 14.12.2011. Gavin Cruickshank sanoo, että tämä ei olisi ollut mahdollista ilman tehokasta työtiimiä, ja hän lisää, että iso kiitos projektin onnistumisesta kuuluu hänen kollegoilleen.

Swedspanin tavoitteena on kasvattaa puupohjaisten levyjen tuotanto-kapasiteettia myös tulevaisuudessa tehostamalla nykyisiä tuotantolaitoksia tai investoimalla uusiin laitoksiin. Pääsyy tähän on jatkuvasti kasvava kysyntä IKEA:n huonekaluille. Pelkästään tämän vuoden aikana IKEA avaa 40 uutta myymälää ympäri maailmaa.

Lisätietoa Swedspanin sahaprojektista kuorimakoneeseen liittyen saat Valon Koneen markkinointi- ja myyntijohtaja Teemu Tynkkyseltä (teemu.tynkkynen(at)valonkone.com, puh. 050 593 8191).