Metsä Wood Vilppula

Metsä Wood, Vilppulan saha

 

Suurinvestointi loppusuoralla

Kansainväliseen Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood Vilppulan saha on perustettu vuonna 1980. Metsä Wood -konsernin liikevaihto on yli 900 miljoonaa euroa ja se työllistää lähes 3000 henkilöä 20 eri maassa. Näistä noin 100 työskentelee Vilppulan sahalla.

Vuoden 2013 aikana Vilppulan sahalla toteutettu suurinvestointi on arvoltaan noin 30 miljoonaa euroa ja se käsittää sahansyötön, kuorimakoneen, sahalinjan ja sen sivutuotteiden kuljettimet sekä sahatavaran tuorekäsittelylaitoksen. Sahan uudistamisen lähtökohtia olivat jalostusarvon lisääminen sekä kustannus-tehokkuuden parantaminen.

Vilppulan sahalla oli aikaisemmin kaksi sahalinjaa. Vannesahalinjalla sahattiin isommat tukkikoot ja erillisellä pienpuulinjalla pienemmät tukit. Investoinnin myötä uudella sahalinjalla voidaan käsitellä kaikki tukkikoot yhden linjan kautta. Lisäksi voidaan sahata myös mäntyä ja entistä jalostetumpia tuotteita moni-puolisilla sahausmalleilla.

Vilppulassa on sahattu tähän mennessä noin 30 vuoden aikana reilut 13 miljoonaa m3 sahatavaraa. Investoinnin myötä varmistetaan se, että jatkossakin Vilppulasta toimitetaan maailmalle vuosittain noin 450 000 m3 sahatavaraa (kapasiteetti 3-vuorokäytössä).

 

Suomalaisen huipputeknologian suursaha

Vilppulan sahaprojekti toteutettiin yhdessä suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joille uusi saha tulee olemaan merkittävä referenssikohde. Onhan kyseessä yksi Suomen suurimmista sahainvestointiprojekteista koskaan. Sahan-syötön, kuorenkäsittelyn ja alasahan toimitti Tähkä Oy ja uuden kuorimakoneen Valon Kone Oy. Veisto Oy toimitti HewSaw SL250 3.4. -sahalinjan ja Jartek Oy sahatavaran tuorekäsittelylaitoksen.

Uusi kuorimo on 2-linjainen ja molemmat kuorimakoneet ovat VK:n toimittamia: entiseltä pienpuulinjalta siirretty pienempi VK5000-Combi-3R sekä uusi suurempirunkoinen VK8000HD-Combi-2R. Ennen kuorimakonetta tukit käännetään kulkemaan latva edellä ja kiihdytetään pää päässä. Tämä mahdollistaa maksimaalisen kuorintanopeuden sekä minimoi puuhun kohdistuvat rasitukset ja kuituhukan.

Molemmat kuorimakoneet ovat suurnopeuskuorintaan tarkoitettuja Combi-koneita, ja niissä on tyvensievennysroottori tyvilaajentumien redusointia varten sekä pneumaattisella teräpaineella varustettu/varustetut Air Seal –kuorinta-roottori(t). Air Seal -järjestelmän ansiosta kuorittava puu voidaan pysäyttää kuorimakoneen sisään ilman puuvaurioita. Pienemmässä VK5000-sarjan koneessa roottorin halkaisija on 44 cm ja isommassa VK8000-sarjan koneessa 56 cm. Molemmat koneet on varustettu teräpaineiden ja syöttövalssien paineiden automaattisella tukkikohtaisella säädöllä (puun halkaisija mitataan VK-syöttö-kuljettimen valoverholla).

VK8000HD-Combi-2R-koneessa on VK-malliston suurin, moduuleista rakennettu konerunko 8000HD ja uuden sukupolven keskittävä syöttökuljetin mallia VK72. Uusien FibreMax-syöttövalssien ansiosta koneen kunnossapito on vaivattomampaa ja puun kiinnipito voidaan varmistaa helpommin kaikissa olosuhteissa, kun tarjolla on kolme erilaisella profiililla varustettua ripamallia. Yhdellä kuorintaroottorilla varustetun koneen kuorintanopeus on max. 120 m/min.

Vilppulan sahalle valittiin suomalaista kuorimakoneteknologiaa, koska sahalla oli jo useamman vuoden ajalta hyviä kokemuksia Valon Koneen toimittamasta ilmaroottorikoneesta pienpuulinjalla. Kone oli ollut varmatoiminen ja sen säädettävyys oli iso etu. Tehdaspäällikkö Jaakko Vierolan mukaan kotimaisen kuorimakonetoimittajan valintaan vaikuttivat myös huoltopalvelun ja varaosien nopea saatavuus.

Vilppulan saha saatiin normaaliin tuotantokäyttöön syksyllä 2013.