Historia testi

Historia

Yli 60 vuotta ylivertaista kuorinnan osaamista

1940-luku

Bruno Valo, Valon Koneen perustaja, ei ollut käynyt kouluja eikä osannut vieraita kieliä. Hän oli kuitenkin erittäin taitava kyläseppä, joka osasi keksiä innovatiivisia teknisiä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Kuorimakoneiden ohella hän suunnitteli ja rakensi erilaisia koneita aina häkäpöntöstä lumiajoneuvoon asti. Brunolla oli myös hyvä businessvaisto, kun hän aloitti VK-kuorimakoneiden teollisen tuotannon vuonna 1949.

1950-luku

Kaikkien VK-kuorimakoneiden esi-isä VALO, näki päivänvalon. Kyseessä oli ensimmäinen jatkuvatoiminen kuorimakone.

VK-roottorikuorimakoneiden systemaattinen tuotekehitys alkoi. Ensimmäinen malli oli VK16ST. Koneesta oltiin kiinnostuneita aina Etelä-Afrikkaa ja Neuvostoliittoa myöten, ja siitä tulikin maailman myydyin kuorimakone 1950-luvulla.

Kutterikuorimakone VEIKKO keksittiin. Se oli ensimmäinen Valon Koneen täysin alusta loppuun suunnittelema ja valmistama kone.

Yli 100 VK-kuorimakonetta oli asennettu 1950-luvun loppuun mennessä.

1960-luku

VK kasvoi edelleen, ja siitä tuli kansainvälinen tuotemerkki. VK-kuorimakoneiden vienti aloitettiin Ruotsiin, Saksaan, Etelä-Amerikkaan ja Itä-Eurooppaan.

Myyntiverkostoa alettiin rakentaa ja vähitellen pieni verstas kasvoi keskikokoiseksi konepajaksi.

1960-/70-luvuilla Neuvostoliitosta kehittyi merkittävä vientimaa.

1970-luku

Valon Kone lopetti kuljetinratkaisujen valmistuksen ja keskittyi täysipainoisesti roottorikuorimakoneiden kehittämiseen ja valmistukseen.

Valon Kone laajeni Pohjois-Amerikkaan, Japaniin, Brasiliaan, Aasiaan ja Oseaniaan.

Ensimmäinen VK-kuorimakone eukalyptuksen kuorintaan sekä uuden sukupolven konesarja (VK450, VK600 ja VK800) nopeaan kuorintaan lanseerattiin.

1973 Valon Kone sai ensimmäisten suomalaisten yritysten joukossa tunnustusta kansainvälistymisestä, kun VK:lle myönnettiin Tasavallan Presidentin vientipalkinto (nyk. kansainvälistymispalkinto).

1980-luku

Uusi moderni tehdas valmistui Lohjalle.

Maailmanlaajuista myyntiverkostoa vahvistettiin ja uudet toimipisteet perustettiin mm. Ruotsiin ja Saksaan. Pohjois-Amerikan toimintaa laajennettiin entisestään yritysoston myötä ja perustettiin Valon Kone Brunette.

Kehitettiin uusia tuotteita, kuten keskittävä syöttökuljetin sekä läpimitaltaan suurien puiden kuorintaan tarkoitettu nostoroottorikone.

1990-luku

Valon Kone toi markkinoille uuden kuorimakoneratkaisun, jossa yhteen konerunkoon asennetaan peräkkäin useampi roottori (ns. Combi-konsepti). Uudesta järjestelmästä tuli hetkessä suuri menestys. VK Combi -konseptiin kuului oleellisena osana kuorinnan yhteyteen sijoitettu tyvensievennys.

Valon Kone aloitti mittavan investointiohjelman Lohjan tehtaan automatisoimiseksi. Tehtaaseen asennettiin mm. täysautomaattiset monitoimisorvit ja työstökeskukset toimimaan automaattihissijärjestelmän yhteydessä.

VK toi ensimmäisenä eurooppalaisena valmistajana markkinoille pneumaattisesti toimivat Air Seal -kuorintaroottorit. Markkinointi aloitettiin Pohjois-Amerikassa, jossa uusia VK-kuorimakoneita alettiin myydä Kodiak-merkillä.

Ensisijaisesti Japanin markkinoille kehitettiin kutterikuorimakone seetrin kuorintaan.

Singaporen toimipiste perustettiin palvelemaan paremmin Aasian kasvavia markkinoita.

VK alkoi rakentaa edustajaverkostoa Baltiaan ja Puolaan. Neuvostoliitosta irtaantuneisiin, itsenäistyneisiin maihin alkoi muodostua uutta puunjalostusteollisuutta, joka toi kauppaa myös VK:lle.

Vuosikymmenen loppuun mennessä Valon Koneesta oli kehittynyt maailman suurin roottorikuorimakoneiden valmistaja; koneita oli myyty maailmanlaajuisesti yli 5000 kpl.

2000-luku

Venäjän kauppa elpyi nopeasti vuosikymmenen hiljaisen kauden jälkeen ja Valon Kone oli jälleen aktiivisesti mukana toimittamassa koneita itänaapuriin. 2000-luvun puoliväliin mennessä Venäjä oli vakiintunut yhdeksi merkittävimmistä vientialueista.

Syöttönopeuksien kasvaessa kehitettiin uudet, entistä vahvemmat VK-syöttökuljetinmallit VK52 ja VK72.

Myynti- ja huoltoverkostoa laajennettiin, ja Pietariin perustettiin uusi toimipiste.

2010-luku

Uudet VK5000- ja VK8000-konesarjat aloittivat uuden sivun VK:n kuorimakonehistoriassa. Valon Kone toi ensimmäistä kertaa markkinoille täysin modularisoidut konerungot, joiden suunnittelussa huomio kiinnitettiin sekä koneiden valmistusprosessin että käytettävyyden parantamiseen.

Uusi toimipiste perustettiin Spokaneen, USA:an.