Huolto

After Sales

Parasta huolenpitoa VK-kuorima-

koneellesi

Valon Koneella konemyynti ja konekaupan jälkeiset After Sales -toiminnot kulkevat käsi kädessä. Laadukkaiden huolto- ja varaosapalvelujen organisointi on jo varhaisessa vaiheessa ollut oleellinen osa Valon Koneen myyntistrategiaa.

Kuorimakoneen paikka saha- ja/tai sorvilinjan alkupäässä edellyttää kuorimakoneelta varmatoimisuutta kaikissa olosuhteissa. VK:lla on aina ymmärretty kuorimakoneen huolto- ja varaosapalvelujen tärkeys asiakkaiden tuotannolle.

Lähellä asiakasta, paikallisella kielellä

Valon Koneen huoltopalveluja on saatavilla ympäri maailmaa. Kaikki Valon Koneen omat myyntiyhtiöt tarjoavat paikallisiin olosuhteisiin räätälöityjä huoltopalveluja. Lisäksi eri maissa lukuisa joukko VK-edustajia ylläpitää omia huolto-organisaatioita, jotka voivat nopeasti auttaa asiakkaita mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Varaosien saatavuus on tehtaiden häiriöttömän toiminnan kannalta tärkeää. Valon Kone ylläpitää laajaa varaosareserviä useissa kohteissa eri puolilla maailmaa. Näin varmistetaan mahdollisimman nopea reagointi asiakkaan tarpeen ilmaantuessa. Mittavan päävaraston ylläpito tehtaan yhteydessä mahdollistaa nopeat varaosatoimitukset. Osat toimitetaan Lohjan päävarastosta niin omille myyntiyhtiöille, edustajille kuin suoraan asiakkaillekin.

Koulutus lisää käyttövarmuutta

Valon Koneen After Sales -toimintoihin kuuluu tärkeänä osana asiakkaiden kouluttaminen. Järjestämme säännöllisesti koulutustilaisuuksia kuorimakoneiden käyttöhenkilökunnalle sekä VK:n tehtaalla että asiakkaiden luona käytännön tilanteissa. VK panostaa nyt ja tulevaisuudessa asiakkaidensa jatkuvaan kouluttamiseen, sillä osaava paikallinen käyttöhenkilökunta on kuorimakoneen käyttövarmuuden ja asiakastyytyväisyyden paras tae.