markkinointi ja myynti

Markkinointi ja myynti

VK-myynti – aina lähellä asiakasta

Valon Koneen 1970-luvulla tekemä päätös keskittyä kuorimakoneiden valmistukseen on edellyttänyt pitkäjänteistä globaalin myyntiverkoston rakentamista. Tänä päivänä Valon Koneen myyntiorganisaatio on läsnä kaikissa metsäteollisuusmaissa, joissa on potentiaalisia roottorikuorimakoneen käyttäjiä.

Valon Koneella on oma myyntiyhtiö suurimmissa saha- ja vaneriteollisuus-maissa. Oleellinen osa myyntiyhtiön toimintaa ovat huolto- ja varaosapalvelut, jotka varmistavat VK-asiakkaille nopeat varaosatoimitukset ja asiantuntevan huollon.

Niillä alueilla, joilla saha- ja/tai vaneriteollisuuden volyymi on pienempi, Valon Kone palvelee asiakkaitaan edustajiensa välityksellä. Suurin osa 16 maan edustajista on työskennellyt VK:n kanssa jo vuosikymmeniä. Pitkäaikainen yhteistyö on varmistanut tietotaidon siirtymisen mahdollisimman lähelle asiakasta myös näissä maissa. Kaikki VK-edustajat ylläpitävät varaosapalveluja ja pystyvät nopeasti auttamaan asiakkaita mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Henkilökohtainen palvelu etusijalla

Kuorimakoneen elinkaari on teknisen kehityksen myötä oleellisesti pidentynyt. Samaa konetta saatetaan nykyään käyttää jopa 15–20 vuotta ja tarvittaessa myös modifioida kuorintatarpeiden muuttuessa. Samaan aikaan kuorima-koneiden toimintaympäristö on muuttunut jatkuvasti vaativammaksi. Koneen suorituskyvyn ja toimintavarmuuden merkitys on kasvanut entisestään.

Tässä ympäristössä henkilökohtainen myyntityö ja aktiivinen läsnäolo asiakaspinnassa ovat VK-myynnin tärkeimmät työkalut. Valon Kone tuntee asiakkaansa ja pyrkii pitkäjänteisesti rakentamaan molemminpuoliselle luottamukselle perustuvia asiakassuhteita ympäri maailmaa – alueesta ja kulttuurista riippumatta. Näin toimimalla pyrimme varmistamaan asiakkaiden tyytyväisyyden sekä vahvistamme VK-brändin asemaa kuorimakoneteollisuuden suunnannäyttäjänä ja markkinajohtajana.