T&K / Suunnittelu

Pitkäjänteistä tuotekehitystä

Valon Koneella aloitettiin jo 1950-luvulla kuorimakoneiden järjestelmällinen kehitystyö, ja 1970-luvulla tehtiin päätös keskittyä ainoastaan roottorikuorimakoneiden kehittämiseen ja valmistamiseen. Keskittyminen yhteen tuotteeseen on mahdollistanut laajamittaisen ja pitkäjänteisen kehitystyön, ja sitä kautta VK-tuotteiden maailmanlaajuisen menestyksen.

Asiakkaat avainasemassa tuotekehityksessä

VK panostaa edelleen merkittävän osan liikevaihdostaan kuorimakoneiden T&K-työhön. Tärkeä osa tätä työtä on jatkuva ja läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa. Tällä on luotu pohja sekä uusille tuoteperheille että vanhempien laitteiden kehittämiselle. VK:lla luodaan asiakkaille tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja siten, että jo koneen suunnitteluvaiheessa huomioidaan sen elinkaarikustannukset. Asiakaskohtaisten ratkaisujen löytäminen onkin yksi Valon Koneen vahvuuksista, ja tätä tukee erittäin laaja tuotevalikoima.

Kehitystyön uudet painopisteet

T&K:n painopiste on viime vuosina siirtynyt kuorimakoneen rakenteiden kehittämisestä kuorinnassa syntyvien puuvaurioiden minimoimiseen. Syöttönopeudet ovat kasvaneet jo vuosia, ja suurissa nopeuksissa kuorintaterät sekä syöttövalssit aiheuttavat väistämättä jonkin verran puuvaurioita. Valon Koneella onkin tehty jo pitkään terägeometriaan, hydrauliikkaan ja pneumatiikkaan liittyvää kehitystyötä.

Automaation nopean kehittymisen myötä VK panostaa voimakkaasti myös kuorimakoneen ohjauksen kehittämiseen nyt ja tulevaisuudessa. VK tekee myös merkittävää tutkimukseen ja kehitykseen liittyvää yhteistyötä alan yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Käytämme kuorimakoneiden rakenteiden mallinnuksessa Inventorin 3D-ohjelmaa.