Skip to main content

Ehdot

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN WEB-SIVUSTON KÄYTTÖÄ. KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT. JOLLET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA.

Pidätämme oikeuden tarkistaa näitä käyttöehtoja tai niiden osia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta päivittämällä tätä julkaisua. Kaikki muutokset ovat sinua sitovia ja sinun tulee käydä säännöllisesti tällä sivulla tutustumassa ajankohtaisiin käyttöehtoihin, jotka koskevat verkkosivustomme käyttöä. Jos rikot näitä käyttöehtoja, oikeutesi käyttää verkkosivustomme sisältöä päättyy automaattisesti ja sinun on välittömästi tuhottava kaikki sisällöstä tekemäsi kopiot.

Tämän verkkosivuston tarjoaa Kadant Inc. ja sitä voidaan käyttää vain tiedonvälityksellisiin tarkoituksiin. Näissä käyttöehdoissa sanat "me", "meidän" ja "Kadant" viittaavat yhtiöön Kadant Inc., sen divisiooniin, tytäryhtiöihin ja osakkuusyhtiöihin.

Tekijänoikeus- ja tavaramerkkitiedot

Copyright 2020 Kadant Inc. tai sen osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tällä verkkosivustolla julkaistut tavaramerkit, palvelumerkit ja logot ovat Kadantin tai kolmansien osapuolten rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, jotka on lisensoitu Kadantille. Tämä verkkosivusto ja sen sisältämät tiedot ("Sisältö") ovat Kadantin, sen osakkuusyhtiöiden ja lisenssien myöntäjien omaisuutta, ja tietojen luvaton kopiointi ja levittäminen ovat kiellettyjä Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain, tavaramerkkilain, kansainvälisten sopimusten ja muiden immateriaalioikeuksiin liittyvien lakien nojalla. Sinulla on lupa käyttää tätä verkkosivustoa ja sen sisältöä vain Kadantin nimenomaisen valtuutuksen perusteella. Mikään tässä oleva ei siirrä mitään suoraa tai epäsuoraa oikeutta, nimikettä tai etuutta verkkosivustosta tai sen sisällöstä sinulle.

Kadantin verkkosivuston ja sisällön käyttö
Voit ladata, tarkastella, kopioida ja tulostaa sisältöä verkkosivustoltamme seuraavin ehdoin:

  • Sisältöä voidaan käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin, viestinnällisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin, eikä sitä ole lupa käyttää mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen;
  • Kaikkien tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden omistusoikeustietojen on oltava näkyvissä kaikissa kopioissa, mukaan lukien tekijänoikeusilmoitus sivun alaosassa;
  • Sisältöä ei saa muuttaa tai vaihtaa toiseksi millään tavalla; ja
  • Mitään graafista aineistoa ei saa käyttää erillään siihen liittyvästä tekstistä.

Lukuun ottamatta edellä mainittuja poikkeuksia, et saa käyttää, ladata, kopioida, tulostaa, näyttää, suorittaa, jäljentää, julkaista, lisensoida, lähettää, siirtää, kehystää, toisintaa toiseen verkkopalveluun, käyttää mitään sisällönkuvauskenttiä, upottaa grafiikkaa tai levittää mitään sisältöä verkkosivustoltamme kokonaisuudessa tai osittain ilman Kadantin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet, joita ei tässä ole nimenomaisesti luovutettu, pidätetään. Minkään tämän verkkosivuston sisällön ei saa tulkita myöntävän mitään Kadantin tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksiin perustuvia lisenssejä, joko estoppel-periaatteen mukaisesti, epäsuorasti tai muutoin. Kadant kieltää minkä tahansa Kadant-tavaramerkin tai siihen liittyvän kuvan käytön linkkinä mille tahansa verkkosivustolle, ellei Kadant ole nimenomaisesti tätä hyväksynyt.

Linkit kolmansien osapuolten sivustoille
Verkkosivustollamme voi olla linkkejä Kadantin ylläpitämille verkkosivustoille Yhdysvaltojen ulkopuolella sekä kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivustoille. Tutustu erillisiin käyttöehtoihin, tietosuojakäytäntöihin ja muihin sääntöihin, jotka on julkaistu näillä linkitetyillä sivustoilla, ennen kuin käytät niitä. Kolmannen osapuolen linkit on tarkoitettu vain omaksi mukavuudeksesi. Käyttäessäsi näitä linkkejä, poistut verkkosivustoltamme. Näiden linkkien julkaisemisella emme tue, kannata tai hyväksy linkitettyjen sivustojen sisältöä tai kyseisen kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluja. Emme tarkasta tai valvo kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältöä eikä kyseinen sisältö ole osa omaa verkkosivustoamme. Kieltäydymme nimenomaisesti ottamasta vastuuta minkään kolmannen osapuolen verkkosivustoon linkitetyn verkkosivuston sisällöstä tai kyseisen kolmannen osapuolen tuotteista tai palveluista. Emme anna minkäänlaisia kannanottoja kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai kolmansien osapuolten tuotteiden tai palveluiden sisällön tai oikeellisuuden suhteen.

Osakekurssien vastuuvapauslauseke
Verkkosivustollamme tai sen kautta saatavana olevissa pörssikursseissa esitetty osakekurssien kehitys ei välttämättä osoita tulevaa hintakehitystä. Kaikki materiaali on tarkoitettu vain viestinnällisiin tarkoituksiin, eikä mihinkään materiaaliin (mukaan lukien ja ilman rajoituksia pörssikurssit tai yritystiedot) ole tarkoitus luottaa kaupankäynnin tai sijoittamisen mielessä. Kadant tai sen tietojen tarjoajat eivät takaa osakekurssien tai muiden esitettyjen tietojen paikkansapitävyyttä tai täydellisyyttä, eikä mikään näistä osapuolista ole millään tavoin vastuussa tietojen käyttäjälle viivästyksistä, epätarkkuuksista, virheistä tai puutteista näissä tiedoissa. Kadant ei ole vastuussa tällaisen tietosisällön perusteella tehdyistä kauppa- tai sijoituspäätöksistä.

Arvopaperilait
Seuraavassa esitetään "Safe Harbor" -lausunto vuonna 1995 annetun Private Securities Litigation Reform Act -lain nojalla. Verkkosivustomme sisältää tulevaisuuteen kohdistuvia lausuntoja, joihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien tulevaisuuteen kohdistuvat lausunnot tuotteistamme, palveluistamme ja tekniikoistamme, teknisistä tiedoista, suorituskykykriteereistä ja mahdollisista toiminnan säästöistä sekä liiketoiminnastamme ja taloudellisesta tuloksestamme. Tulevaisuuteen kohdistuvat lausunnot ovat lausuntoja mahdollisista tai oletetuista tulevista toiminnan tuloksista ja ne perustuvat johdon käsityksiin ja oletuksiin käyttäen tällä hetkellä saatavana olevaa tietoa. Kun käytämme sanoja kuten "uskoo", "odottaa", "ennakoi", "aikoo", "suunnittelee", "arvioi", "pitäisi", "todennäköisesti", "tulee" tai vastaavia ilmauksia, teemme tulevaisuuteen kohdistuvia lausuntoja. Millekään tulevaisuuteen kohdistuvalle lausunnolle ei tule asettaa kohtuuttomia odotuksia. Tärkeitä tekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti tällaisissa lausunnoissa esitetyistä kannanotoista, ovat riskit ja epävarmuustekijät, jotka on esitetty Kadantin viimeisimmässä lomakkeessa 10-K julkaistun vuosikertomuksen otsikoiden ”Riskitekijät” alla sekä Arvopaperi- ja pörssikomitean (Securities and Exchange Commission) myöhemmin tekemät lisäykset. Nämä lisäykset ovat saatavana Kadantilta pyynnöstä ja veloituksetta. Emme sitoudu päivittämään julkisesti mitään tulevaisuuteen kohdistuvia lausuntoja, joko uusien tietojen, myöhempien tapahtumien tai muiden syiden seurauksena. Tämä verkkosivusto ja sen sisältö eivät ole tarjous tai tarjouspyyntö minkäänlaisten arvopapereiden myynnistä. Mitään sisältöä ei ole tarkoitus liittää mihinkään arvopaperitoimenpiteeseemme tai asiakirjaamme, eikä sen katsota liittyvän niihin.

Ansioluettelon lähettäminen
Kadant voi sallia ansioluetteloiden lähettämisen verkossa vastauksena verkkosivustomme työpaikkailmoituksiin. Kaikki henkilökohtaiset tiedot liittyen ansioluettelon lähettämiseen ovat tietosuojalausuntomme alaisia. Sitoudut olemaan lähettämättä vääriä tai virheellisiä henkilötietoja. Ehdokkaita edustavat rekrytoijat eivät saa lähettää hakijoiden ansioluetteloita vastauksena työpaikkailmoituksiin. Jos lähetät tiedon Kadantin verkkosivuston kautta, on mahdollista, että kolmas osapuoli voi kadottaa tai siepata ansioluettelosi. Kadant ei ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat Kadantin verkkosivuston kautta saatujen ansioluetteloiden lähettämisestä tai käytöstä.

Vastuuvapauslausekkeet ja vastuunrajoitus
Kadant ei takaa, että sen verkkosivusto toimii virheettömästi tai että sen verkkosivustossa ja palvelimessa ei ole tietokoneviruksia tai muita haitallisia komponentteja. Jos verkkosivustomme tai sen sisällön käyttö aiheuttaa tarpeen laitteiden tai tietojen huoltoon tai vaihtoon, Kadant ei ole vastuussa näistä kustannuksista.

OLET TÄYDELLISESSÄ VASTUUSSA VERKKOSIVUSTOMME KÄYTÖSTÄ JA SEN AIHEUTTAMISTA RISKEISTÄ. TÄMÄ VERKKOSIVUSTO JA SEN SISÄLTÖ, TUOTE-ERITTELYT MUKAAN LUETTUINA, TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON JA SAATAVUUSPERIAATTEEN MUKAISENA. KADANT KIISTÄÄ NIMENOMAISESTI KAIKENLAISET VÄITTEET JA TAKUUT, SUORAT JA EPÄSUORAT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN MYYNTIKELPOISUUSTAKUISIIN, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUTEEN TAI ERITYISEEN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTEEN. KADANT EI ESITÄ MINKÄÄNLAISIA VÄITTEITÄ TAI ANNA TAKUITA VERKKOSIVUILLAAN OLEVAN SISÄLLÖN, PALVELUJEN, OHJELMISTOTEKSTIEN, KAAVIOIDEN JA LINKKIEN TARKKUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI AJANTASAISUUDESTA. JOTKUT OIKEUSJÄRJESTELMÄT EIVÄT SALLI IMPLISIITTISTEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, JOTEN JOTKUT EDELLÄ ESITETYISTÄ POISSULKEMISISTA EIVÄT MAHDOLLISESTI OLE SOVELLETTAVISSA SINUUN.

KADANT EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, EPÄSUORASTI SEURAAVISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA, RANKAISEVISTA, KERRANNAISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN MENETETTYIHIN VOITTOIHIN, MENETETTYIHIN TIETOIHIN TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISEEN), JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ, KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ TAI SIVUSTOLLA OLEVIIN TAI LINKITETTYIHIN TIETOIHIN LUOTTAMISESTA, TAI MINKÄÄNLAISISTA VAATIMUKSISTA, JOTKA POHJAUTUVAT VIRHEISIIN, PUUTTEISIIN TAI MUIHIN EPÄTARKKUUKSIIN, VAIKKA NE PERUSTUISIVAT TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN VAHINGONKORVAUKSEEN TAI MUUHUN LAINOPILLISEEN KÄSITYKSEEN, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KADANTILLE ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. TÄMÄ VASTUUN RAJOITUS KOSKEE, MUTTA EI RAJOITU MINKÄÄN HÄIRINTÄLAITTEEN TAI VIRUKSEN LÄHETTÄMISEEN, JOKA VOI VAIKUTTAA LAITTEISIISI AIHEUTTAMALLA MEKAANISIA TAI SÄHKÖISIÄ HÄIRIÖITÄ LAITTEISIIN, TIETOLIIKENNEVERKKOIHIN TAI PUHELIMEEN TAI AIHEUTTAA MUITA LIIKENNÖINTIONGELMIA, LUVATONTA KÄYTTÖÄ, VARKAUKSIA, RUUMIINVAMMOJA, OMAISUUSVAHINKOJA, KÄYTTÄJÄVIRHEITÄ TAI MUITA FORCE MAJEURE -TILANTEITA. JOTKUT OIKEUSJÄRJESTELMÄT EIVÄT SALLI VASTUUN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA, JOTEN JOTKUT EDELLÄ ESITETYISTÄ RAJOITUKSISTA EIVÄT MAHDOLLISESTI OLE SOVELLETTAVISSA SINUUN.

Kansainväliset käyttäjät
Tätä verkkosivustoa hallinnoi ja ylläpitää kokonaisuudessaan tai osittain Kadant toimistoistaan Amerikan Yhdysvalloissa. Kadant ei väitä, että tämän verkkosivuston tiedot ovat sopivia tai saatavissa käyttöön Yhdysvaltojen ulkopuolella. Ne, jotka haluavat käyttää tätä verkkosivustoa Yhdysvaltojen ulkopuolelta, tekevät sen omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta, jos paikallisia lakeja on sovellettava. Suojeleminen Käyttämällä tätä verkkosivustoa lupaudut puolustamaan, suojelemaan ja olemaan syyttämättä Kadantia, sen tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä, toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia kaikista vaatimuksista tai toimista, tappioista, vastuista ja puolustautumiskuluista mukaan lukien, mutta rajoittumatta kohtuullisiin laki- ja kirjanpitomaksuihin, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuvan Sisällön (mukaan lukien ohjelmisto) käytöstä, pääsystä verkkosivustolle tai näiden ehtojen rikkomisesta. Yleistä tietoa Nämä ehdot edustavat koko sinun ja Kadantin välistä sopimusta, joka koskee tässä esitettyä aihetta. Niitä saa muokata vain Kadant päivittämällä tätä julkaisua tässä määrätyllä tavalla tai molempien osapuolten allekirjoittamalla asiakirjalla.

Jos jotakin näiden ehtojen määräyksistä pidetään missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, kyseistä ehtoa pidetään erotettavissa olevana eikä se vaikuta muiden määräysten pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Kadant voi oman harkintansa mukaan ja ilman erillistä ilmoitusta korvata näiden ehtojen pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman säännöksen pätevällä ja täytäntöönpanokelpoisella säännöksellä, jolla saavutetaan mahdollisuuksien mukaan tällaisen pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman säännöksen taloudelliset, liiketoiminnalliset ja muut tarkoitukset, päivittämällä tämän ilmoituksen.

Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Massachusettsin osavaltion lakien mukaisesti Amerikan Yhdysvalloissa, riippumatta mistään ristiriitaisista sovellettavan lain valintaperusteista. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälisistä tavaroiden kauppaa koskevista sopimuksista (The United Nations Convention on the International Sale of Goods) ei sovelleta näihin ehtoihin. Hyväksyt sen, että kaikki oikeudelliset toimet tai menettelyt Kadantin ja sinun välilläsi, koskien mitä tahansa näistä ehdoista tai osapuolten velvoitteista, saatetaan käsiteltäviksi yksinomaan Massachusettsin osavaltiossa toimivassa liittovaltion tai osavaltion tuomioistuimessa, ja kaikki osapuolet luopuvat vastaväitteistä koskien henkilökohtaista toimivaltaa tai paikkaa tällaisissa tuomioistuimissa. Hyväksyntä Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt kaikki nämä ehdot ja noudatat kaikkia sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä, mukaan lukien mutta rajoittumatta Yhdysvaltain vienti- ja jälleenvientilakeihin ja -säännöksiin, jotka koskevat teknisen tiedon siirtämistä Yhdysvalloista tai asuinmaastasi. Vahvistat sen, että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä ehdot ja että näillä ehdoilla on sama teho ja vaikutus kuin allekirjoitetulla asiakirjalla.

Yhteydenotto
Jos sinulla on millaisia tahansa käyttöehtojamme koskevia kysymyksiä, käytä Contact Us -yhteydenottosivustoamme.

Tietosuojakäytäntö
Tutustu tietosuojakäytäntöömme osoitteessa Tietosuojakäytäntö.

Päivitetty heinäkuussa 2006