Skip to main content

Kuorinta sahoilla ja vaneritehtaissa

Roottorikuorinta on käytetyin kuorintamenetelmä saha- ja viiluteollisuudessa (muun muassa vaneri ja LVL). Se on kustannustehokkain menetelmä suhteutettuna käytettävän puun määrään. Roottorikuorinta on tunnetuista menetelmistä puulle hellävaraisin ja se soveltuu siten erinomaisesti saha- ja vaneriteollisuuteen.

Kuorinta sahoilla

Sahojen kuorimakoneet sijoitetaan joko sahansyöttöön tai tukkilajittelulinjan alkupäähän ennen puiden läpimittalajittelua. Pohjoismaissa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa kuorimakone sijoitetaan yleensä sahalinjaan, kun taas suurin osa Keski- ja Etelä-Euroopan sekä Etelä-Amerikan sahoista sijoittaa kuorimakoneen tukkilajittelulinjaan.
Sawmills

Kuorinta sahansyötössä

Kuorimakoneen sijoittaminen sahalinjaan vaatii teknisesti varmatoimisen koneen, sillä koko linjan prosessi on riippuvainen siitä. Sahalinjaan sijoitettu kuorintaa mahdollistaa:
  • Kuorintanopeuden optimoinnin puukoon mukaisesti (puut ovat yleensä läpimittalajiteltuja)
  • Puiden syöttämisen kuorimakoneeseen pää-päässä ilman tukkiväliä (puut ovat käännetty yleensä kulkemaan latvapää edellä)
  • Puiden siirtämisen sahalinjaan mahdollisimman puhtaina (kuorittuja puita ei tarvitse laskea maahan missään vaiheessa)
Myös puiden varastointi tukkikentällä on helpompaa, kun puu kuoritaan vasta sahalinjassa. Kuorellisena puu ei ole niin liukas ja lisäksi kuori suojaa puuta ennen sahausta. Kuori hidastaa puun kuivumista lämpiminä aikoina ja vähentää kauhakuormaajien puulle aiheuttamia pintavaurioita.

Kuorinta tukkilajittelulinjassa

Kuorimakoneen sijoittaminen tukkilajittelulinjaan parantaa sahaussaantoa tarkemman tukkimittauksen myötä. Tukkilajittelulinjassa puu kuoritaan aina ennen mittausta, joten kuoren määrää ei tarvitse arvioida ja mittaukset näinollen ovat aina tarkkoja.

Kuorimakoneen sijoitteluun vaikuttaa myös käytössä oleva puukaupan hinnoittelutapa. Esimerkiksi Keski-Euroopassa sahat maksavat puuaineesta ilman kuorta, jolloin on luonnollista kuoria puu ennen maksua määrittävää mittausta.

Kolmas perustelu kuorimakoneen sijoittamiselle tukkilajittelulinjaan on sahan kapasiteetin varmistaminen. Tukkikentällä voidaan kuorimakoneen käyttöaikaa lisätä joustavammin ja näin taata riittävä puumäärä sahalla kaikissa tilanteissa.

Valon Kone toimittaa säännöllisesti kuorimakoneita varustettuna joko yhdellä tai useammalla roottorilla sahoille ympäri maailmaa. Tutustu erityisesti konesarjoihin VK5000 ja VK8000.

Kuorinta viilu- ja vaneritehtaissa

Viilun valmistuksen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että puun päitä ja pintaa ei vaurioiteta kuorinnan aikana. Kuoren mukana sorviteriin joutuneet kivet ja muut epäpuhtaudet nopeuttavat terien kulumista ja heikentävät viilun laatua. Sorvattaessa kuorittua puuta, terät pysyvät huomattavasti paremmassa kunnossa. Tämä varmistaa mahdollisimman häiriöttömän tuotantoprosessin, hyvän laatutason ja minimaaliset terähuoltokustannukset.
Plywood

Pintaviilun korkeammasta hinnasta johtuen on puun pintakerros raaka-aineen arvokkain osa. Ero on merkittävä verrattuna esimerkiksi sahatavaran valmistukseen, jossa puun pintaosat yleensä haketetaan.

Viilun valmistukseen käytettävä raaka-aine haudotaan yleensä ennen sorvausta. Kuorinnan kannalta on parempi, jos kuorimakone voidaan sijoittaa haudonnan jälkeen. Silloin kuorintaterissä ja koneen syöttövalsseissa riittää matalampi, puulle hellävaraisempi paine. Etenkin alueilla, joissa puu jäätyy talvella, suositellaan kuorintaa vasta haudonnan jälkeen. Jotkut puulajit, kuten koivu, vaativat aina haudonnan ennen kuorintaa.

Valon Koneella on vuosikymmenien kokemus viilu- ja vaneriteollisuudessa käytettävien puulajien kuorinnasta eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi koivua raaka-aineena käyttävien viilu- ja vaneritehtaiden yleisin kuorimakonemalli on VK-merkkinen konemalli VK8032PLY. Muita lehtipuu- ja havupuulajeja kuoritaan yleensä yksiroottorisilla VK-kuorimakonemalleilla, kuten VK90, VK110, VK1092 ja VK8000-sarjan koneilla.

Autamme sinua!