Skip to main content

Pitkäaikaista

Tutkimusta ja tuotekehitystä

Valon Koneella aloitettiin kuorimakoneiden systemaattinen kehitystyö 1950-luvulla ja 1970-luvulla tehtiin päätös keskittyä ainoastaan roottorikuorimakoneiden kehitykseen ja valmistukseen. Keskittyminen yhteen tuotteeseen on mahdollistanut laaja-alaisen ja pitkäaikaisen kehitystyön ja sitä myötä VK:n maailmanlaajuisen menestyksen.

Asiakkaat avainasemassa tutkimuksessa ja kehityksessä

Kuorintateknologian johtajana Valon Kone käyttää merkittävän osan liikevaihdostaan kuorimakoneiden tutkimus- ja kehitystyöhön. Tärkeä osa tätä työtä on jatkuva ja läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa, jotta optimoidaan heidän raaka-aineen käyttö sekä maksimoidaan tuottavuus. Tämä on luonut pohjan sekä uusille tuoteperheille että nykyisten tuotteiden kehittämiselle. VK:lla luodaan tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja asiakkaille siten, että jo kuorimakoneen suunnitteluvaiheessa huomioidaan koneen elinkaarikustannukset.

Yksi Valon Koneen vahvuuksista onkin löytää aina asiakaskohtaiset ratkaisut erilaisiin tarpeisiin sahoilla ja vaneritehtailla ja tätä tukee laaja tuotevalikoima. Valon Koneen VK5000- & 8000-sarja on viimeisin kokonaan uusiksi suunniteltu konesarja, jonka innovaatioilla on pystytty saavuttamaan korkeampi kapasiteetti, alhaisempi kuoriprosentti sekä korkeampi redusointinopeus.

Kehitystyön painopisteet

Pääpainopiste Valon Koneen tutkimus- ja kehitystyössä on siirtynyt viime vuosien aikana terägeometriasta sekä hydrauliikasta/pneumatiikasta kuorimakoneen ohjauksen kehittämiseen. Huippunopeudet sahoilla kasvavat edelleen ja vaatimukset pienemmästä puuhukasta edellyttävät tarkempaa ohjausta.

Tulevien vuosien aikana sekä ympäristöystävälliset ratkaisut että turvallisuuskysymykset tulevat entistä tärkeämmiksi ja tähän on jo kiinnitetty huomiota VK:lla. Esimerkiksi roottorin voiteluöljyn keräysjärjestelmä on saatavilla joihinkin konemalleihin. Lisäksi, etäyhteydet ja IoT-ratkaisut tulevat olemaan entistä suuremmassa roolissa kuorintateknologian kehityksessä tulevaisuudessa.

Valon Kone tekee merkittävää T&K-yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa ja tarjoamme mielellämme harjoittelupaikkoja tai lopputyöaiheita alan opiskelijoillle. Mikäli kiinnostuit, niin ota yhteyttä suunnittelujohtajaamme.

r&d