Skip to main content

Eri puulajien kuorinnasta

Kuoren määrä on ensisijainen kuorintalaatua määrittävä tekijä. Lisäksi kuorinnasta aiheutuvaa puuhukkaa pyritään kustannussyistä kaikin keinoin välttämään. Kumpikin tekijä pitää ottaa huomioon parhaan mahdollisen taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. Sahalaitoksilla kuorintaan liittyvät taloudelliset intressit ovat merkittäviä, sillä kuoren määrä on eräs sellunvalmistukseen käytettävän sahahakkeen maksuperusteista.

Kuoriutumisominaisuudet riippuvat puun ja kuoren välisestä sidoslujuudesta, kuoren rakenteesta, puun muodosta ja laadusta sekä kuorintaoloista. Eri puulajien ominaisuuksissa on eroja ja suuria vaihteluita voi esiintyä myös samassa puulajissa, esimerikiksi kasvualueesta johtuen. Puulajista riippumatta jäätyneen ja kuivuneen puun kuorinta on aina vaikeampaa kuoren ja puun suuremman sidoslujuuden takia.

Valon Kone on 70-vuotisen historiansa aikana kerännyt suuren määrän kuorintatietoa eri puolilta maailmaa. VK:lla onkin kokemusta kaikkien teollisesti hyödynnettyjen puulajien kuorinnasta ja se voi tarjota toimivan kuorintaratkaisun kaikkiin tarpeisiin puulajista ja olosuhteista riippumatta. Valon Koneen pitkäaikaisen kokemuksen ansiosta VK pystyy ohjaamaan asiakasta aina optimaaliseen kuorintatulokseen.

Havupuulajien kuorinta

Suurin osa globaalisti tuotetusta sahatavarasta on tänä päivänä valmistettu havupuulajeista - kuten kuusi, mänty, pihta ja niiden alalajit. Lisäksi merkittävä, mutta pienempi osa sahatavarasta tuotetaan useista muista havupuulajeista – mm. lehtikuusi, hemlokki ja douglaskuusi. Kuoren ja puuaineen välinen sidoslujuus vaihtelee läpi vuoden (tuore vs. jäätynyt), mutta yleisesti havupuulajeja on helppo kuoria. Valon Koneella on vuosikymmenten kokemus kaikkien havupuulajien kuorinnasta ympäri maailman.
Softwood
Hardwood

Lehtipuulajien kuorinta

Lehtipuulajeja käytetään yleisesti raaka-aineena puulevyteollisuudessa sekä eteläisellä että pohjoisella pallonpuoliskolla (esimerkiksi vaneri ja LVL). Pohjoisen haapa-, pyökki- ja tammilajit ovat pääasiassa helppoja lajeja kuoria, kun vastaavasti useat etelän puulajit voivat olla hankalia. Niin sanottujen trooppisten puulajien haasteet koskevat yleensä kuoren ja puuaineen välistä sidoslujuutta, kuorikuidun pituutta ja suuntaa tai kuorikerroksen paksuutta. Valon Koneelle on kertynyt vuosien aikana kokemusta useimmista teollisesti käytettävistä lehtipuulajeista ympäri maailmaa ja VK voi tarjota toimivan ratkaisun niiden kuorintaan.

Stringy-kuoristen puulajien kuorinta

Niin sanottua stringy-kuorta esiintyy sekä havupuulajeissa (muun muassa kuusi ja seetri) että lehtipuulajeissa (esimerkiksi eukalyptus). Näille lajeille on tyypillistä, että kuoren kuitu on kasvanut rungon pituussuuntaan. Kuorta irroitettaessa siitä muodostuu pitkää vaikeasti katkeavaa nauhaa, joka takertuu helposti – ei ainoastaan tukin syöttölaitteiden ja kuljettimien ympärille, vaan myös kuorimakoneen teriin. Tämä aiheuttaa pahimmassa tapauksessa odottamattomia keskeytyksiä tuotannossa. Valon Kone on ollut jo vuosikymmenien ajan edelläkävijä stringy-kuoren kuorinnassa maailmanlaajuisesti. VK on testannut vuosia erilaisia leikkureita ja teriä ja voi tarjota toimivan ratkaisun teollisuudelle - riippumatta siitä, onko kyseessä keväinen kuusi Pohjoismaissa vai nopeasti kasvava eukalyptus etelässä.

Stringy Wood

Autamme sinua!