Skip to main content

VK teknologi

Huvuddelen av VK-barkningsmaskiner runt om i världen levereras med en fast barkningsrotor. Med dessa är stockcentrering vanligtvis utförd med en VK-centrerad inmatningstransportör. Fasta rotoravbarkare kan ha 1 eller 2 barkningsrotorer. En rotreducerande rotor kan också installeras i barkningsmaskinen, vid behov. För mindre volymer ämnade lyftrotormaskiner levereras utan centrerande inmatningstransportör, rotorns centreringen sker enligt stockens diameter.
Vk Technology

Vi hjälper dig gärna!