Skip to main content

VK26SMX

VK26SMX
VK26SMX-barkningsmaskinmodellen är en förnyad version av Valon Kones populära VK26MX-maskin för mindre produktionsanläggningar. Maskinmodellens långvariga popularitet baseras på tillförlitlig drift och användarvänlighet, vilket garanterar ett högkvalitativt barkningsresultat med låga driftskostnader.

Funktioner

 • Barkningsrotor fastmonterad på maskinramen – stockarnas centrering med inmatningstransportören
 • Helautomatisk barkningsmaskin – kräver ingen operatör
 • Rotor storlek 62 cm – leverans alltid med 6 knivarmar
 • Hydrauliskt trycksystem för barkknivarna
 • Sex matarvalsar i standardmodellen – 8-vals version för korta stockar (SL-versionen)
 • Hydrauliskt trycksystem för matarvalsarna
 • VK-inmatningstransportör alltid som standard

Fördelar

 • Starkare maskinram och starkare drivenheter möjliggör högre matningshastigheter
 • Starka knivarmar tillverkade av härdat stål – utbytbara knivspetsar av hårdmetall
 • Olika knivspetsversioner garanterar optimal barkningskvalitet under varierande förhållanden
 • Centrerande VK-inmatningstransportören styr stockarna jämnt mellan matarvalsarna – optimal barkkvalitet utan fiberförlust
 • Matarvalsar med utbytbara ribbor för enkelt underhåll (FibreMax) – olika ribbtyper säkerställer trägreppet i varierande förhållanden
 • Det enkla hydraulsystemet för matarvalsarna underlättar underhåll och säkerställer jämn produktion

VK26SMX

VK26SMX VK26SMXSL
Barkningsdiameter (mm) 100 - 620 100 - 620
Min. stocklängd (m) 2.2 1.7
Vikt (kg) 13,550 15,650
Motor: rotor (kW) 55 55
Motor: inmatningsanordningar (kW) 2x11 2x11

Broschyrer & Videon

Vi hjälper dig gärna!