Skip to main content

Centrerande VK inmatningstransportör

Under ett antal årtionden har Valon Kones centrerande inmatningstransportör installerats på framsidan av barkningsmaskinen, numera ingår den i alla VK’s barkmaskinsmodeller som har en fast installerad rotor i maskinramen. Lyftrotormaskiner var barkningsrotorn centreras enligt stockens diameter levereras alltid utan en centrerande inmatningstransportör.

Den centrerande inmatningstransportören säkerställer en jämn matning av stockarna

VK-inmatningstransportören säkerställer stockens exakta centrering till barkmaskinens inmatningslinje samt bra grepp när den kommer in i barkningsrotorn. Dessa är grundläggande förutsättningar för högkvalitetsbarkning och förebyggande av stockskador. VK-inmatningstransportören centrerar stocken både vertikalt och i sidled (X-Y-centrering) och centreringen sker med hjälp av transportörrännan och tryckklaffen/rullen.

Centrerande inmatningstransportörens viktighet framhävs när stockarna matas med hög hastighet. Transportören lugnar också stockflödet innan barkningen.

I moderna sågverk matas stockarna ofta in i barkmaskinen utan stocklucka. För att garantera smidig drift och undvika så kallade dubbelmatningar är inmatningstransportörens betydelse väsentlig. Centrerande inmatningstransportören möjliggör inmatning av krokiga och andra stockar av lägre kvalitet till barkmaskinen.

conveyor

Fem transportörmodeller

Valon Kones produktsortiment omfattar fem olika transportörmodeller.
  • Under de senaste decennierna har hundratals VK450- och VK600-modeller levererats över hela världen, vilket visar att de är utmärkta. Idag installeras dessa modeller framför långsammare barkmaskiner.
  • Valon Kone tillverkar dessutom transportörmodellen VK920, som är en särskilt stark inmatningstransportör för stora stockar.
  • Nya generationens transportörmodeller VK52 och VK72 levereras som standard i anslutning till VK5000/8000-serien, sk. Heavy Duty -versioner. Moderniseringen av transportörerna baserades på VK’s långa erfarenhet av tillverkning av centrerande inmatningstransportörer, och de strukturer och komponenter som utsattes för störst påfrestning ersattes av klart starkare lösningar. Båda transportörmodellerna skyddas också av skyddsdörrar för att göra dem ännu säkrare.

Vi hjälper dig gärna!