Skip to main content

Centrerande inmatningstransportörer

En centrerande inmatninstransportör används då en i maskinramen fast monterad barkningsrotor finns i barkningsmaskinen. Med transportören säkerställer man noggrann positionering av stocken i barkningsmaskinens matningslinje samt grepp om stocken då barkningen börjar.

Vi hjälper dig gärna!