Skip to main content

VK26MX

VK26MX
VK26MX är Valon Kones populära barkningsmaskinmodell för mindre produktionsanläggningar. Maskinmodellens långvariga popularitet baseras på tillförlitlig drift och användarvänlighet, vilket garanterar ett högkvalitativt barkningsresultat med låga driftskostnader.

Funktioner

 • Barkningsrotor fastmonterad på maskinramen – stockarnas centrering med inmatningstransportören
 • Helautomatisk barkningsmaskin – kräver ingen operatör
 • Rotor storlek 62 cm – leverans alltid med 6 knivarmar
 • Hydrauliskt trycksystem för barkknivarna
 • Sex matarvalsar i standardmodellen – 8-vals version för korta stockar (SL-versionen)
 • Hydrauliskt trycksystem för matarvalsarna
 • VK-inmatningstransportör alltid som standard

Fördelar

 • Utomordentlig barkningskvalitet med flexibla barkknivar
 • Enkel design på rotorn – underlättar underhållet
 • Centrerande VK-inmatningstransportören styr stockarna jämnt mellan matarvalsarna – optimal barkkvalitet utan fiberförluster
 • Matarvalsar med utbytbara ribbor för enkelt underhåll (FibreMax) – olika ribbtyper säkerställer trägreppet i varierande förhållanden
 • Det enkla hydraulsystemet för matarvalsarna underlättar underhåll och säkerställer jämn produktion

VK26MX

VK26MX VK26MXSL
Barkningsdiameter (mm) 100 - 620 100 - 620
Min. stocklängd (m) 2.1 1.6
Vikt (kg) 11,150 12,750
Motor: rotor (kW) 45 45
Motor: inmatningsanordningar (kW) 7.5 + 11 2 x 7.5 + 11

Broschyrer & Videon

Vi hjälper dig gärna!