VK26MX

VK26MX
VK26MX är Valon Kones populära barkningsmaskinmodell för mindre produktionsanläggningar. Maskinmodellens långvariga popularitet baseras på tillförlitlig drift och användarvänlighet, vilket garanterar ett högkvalitativt barkningsresultat med låga driftskostnader.

Funktioner

 • Barkningsrotor fastmonterad på maskinramen – stockarnas centrering med inmatningstransportören
 • Helautomatisk barkningsmaskin – kräver ingen operatör
 • Rotor storlek 62 cm – leverans alltid med 6 knivarmar
 • Hydrauliskt trycksystem för barkknivarna
 • Sex matarvalsar i standardmodellen – 8-vals version för korta stockar (SL-versionen)
 • Hydrauliskt trycksystem för matarvalsarna
 • VK-inmatningstransportör alltid som standard

Fördelar

 • Utomordentlig barkningskvalitet med flexibla barkknivar
 • Enkel design på rotorn – underlättar underhållet
 • Centrerande VK-inmatningstransportören styr stockarna jämnt mellan matarvalsarna – optimal barkkvalitet utan fiberförluster
 • Matarvalsar med utbytbara ribbor för enkelt underhåll (FibreMax) – olika ribbtyper säkerställer trägreppet i varierande förhållanden
 • Det enkla hydraulsystemet för matarvalsarna underlättar underhåll och säkerställer jämn produktion

VK26MX

VK26MX VK26MXSL
Barkningsdiameter (mm) 100 - 620 100 - 620
Min. stocklängd (m) 2.1 1.6
Vikt (kg) 11,150 12,750
Motor: rotor (kW) 45 45
Motor: inmatningsanordningar (kW) 7.5 + 11 2 x 7.5 + 11

Broschyrer & Videon

Vi hjälper dig gärna!