Skip to main content

Produkter

Vårt omfattande sortiment av barkningsmaskiner, rotreduceringsrotorer och centrerande transportörer

our extensive line of debarkers
Valon Kones omfattande produktsortiment innehåller en modell för alla barknings situationer beaktande de speciella behoven och praxis inom olika marknadsområden.
VK’s urval inkluderar barkmaskinsmodeller för små anläggningar och stora, snabba produktionslinjer – i praktiken för alla träslag som används inom industrin. Valon Kones barkmaskiner använder branschens senaste innovationer, vilket garanterar kontinuerlig förbättring av våra maskiners prestanda och tillförlitlighet.

Referenser

Valon Kone levererar barkningsmaskiner från Lojo fabriken i Finland till alla träindustriländer I världen.

Bästa skötseln för din
VK barkningsmaskin

Valon Kone tillhandahåller professionella och högkvalitativa tjänster för din barkningsmaskin under hela dess livslängd. VK’s omfattande After Sales-organisation svarar snabbt på alla frågor och problemsituationer relaterade till maskinunderhåll och reservdelar.
Debarker

Vi hjälper dig gärna!