Skip to main content

Barkningsrotorer

Valon Kone tillverkar både lyftrotorer och rotorer som är fastmonterade i maskinramen med både hydrauliskt och pneumatiskt knivtryck; vanligtvis har VK-barkningsrotorerna 6 knivarmar. I de flesta maskiner där rotorn är fastmonterad i maskinramen kan rotorn köras ut till serviceläge.

Valon Kone’s ursprungliga rotor

Valon Kone har från begynnelsen tillverkat barkningsrotorer med hydrauliskt knivtryck. Varje barkningskniv har sin egen hydraulcylinder och gummifjäder för att överföra trycket till knivarna. Trycket regleras av en separat handpump antingen genom att öka eller minska fjäderspänningen. Cylindrarna är monterade på samma hydraulkrets, så tryckjusteringen på knivarna går snabbt och enkelt. Systemets enkelhet gör rotorn med hydrauliskt tryck mycket pålitlig och enkel att använda.
Hydrauliroottori
Rotor

Valon Kones nya generationens rotor

Valon Kone introducerade en ny generations rotor som ursprungligen utvecklades för den nordamerikanska marknaden i mitten av 1990-talet med ett knivtrycksystem som utnyttjar tryckluft. Det blev snabbt klart att det nya systemet har bred marknadspotential även i Europa och resten av världen. Idag använder VK samma Air Seal-barkningsrotorer både i Kodiak-maskinerna som levereras till Nordamerika såsom till övriga marknader.
Den pneumatiska barkningsrotorn använder tryckluft från sågverket till knivtrycket och införande av tryckluft från utsidan av barkningsrotorn är möjligt med hjälp av en lufttät struktur. Lufttätningen gör att knivarnas trycknivåer kan ändras under barkningsprocessen. Då maskinen är tom från stockar finns det tillräckligt med tryck i cylindrarna för att hålla barkningsknivarna stängda. När knivarna stiger ovanpå stocken ökar mängden tryckluft med PLC-styrda ventiler och trycket på barkknivarna stiger till en förvald nivå under barkningen. När barkningen är klar och stocken lämnar barkningsknivarna släpps arbetstrycket och systemet återgår till en nivå där knivarna hålls stängda.
Tack vare den särskilt starka strukturen och funktionella luftsystemet är VK’s lufttätningsrotor idag branschens ledande barkningslösning.

Knivspetsar för olika situationer

Det finns tre olika knivspetsmodeller tillgängliga för alla rotortyper tillverkade av Valon Kone. Spetsarna tillverkas av hårdmetall.
  • I den första knivspetsen är skraparen och kniven på samma nivå, denna används bl.a. vid barkning av tallarter.
  • Den anda knivspetsversionen har en upphöjd skärkniv och används bl.a. vid barkning av granstammar.
  • Tredje versionen är utan upphöjd skärkniv, men har en stödkniv som undviker skada på stockhuvudet när stocken lämnar kniven. Denna knivspets, känd som vinter knivspets andvänds för att barka fruset trä.

Retro-fit

Alla barkningsrotorer tillverkade av Valon Kone kan installeras på gamla barkningsmaskiner som retrofit-paket. För mer information om VK-barkningsrotorer kontakta Valon Kone’s försäljning.

Hydrauliskt

VK barkningsrotorer med hydrauliskt knivtryck

Fasta rotorer Lyftrotorer
Rotor diameter 480 mm (18”) 900 mm (35”)
620 mm (24”) 1000 mm (40”)
820 mm (32”) 1100 mm (43”)

Pneumatiskt

VK barkningsrotorer med pneumatiskt knivtryck
Fasta rotorer Lyftrotorer
Rotor diameter 440 mm (17”) 920 mm (36”)
560 mm (22”)
680 mm (27”)
810 mm (31”)
920 mm (36”)

Vi hjälper dig gärna!