Skip to main content

VK5000-serien (Basic)

VK 5000 Series (Basic)
VK5000-serien är en fortsättning på Valon Kones välkända VK550-serien och den senaste typen av barkningsmaskiner utvecklade av VK. Maskinen har flera uppgraderingar som underlättar användandet och underhållet jämfört med sin föregångare. Jämfört med de större modellerna i VK8000-serien har maskinerna i VK5000-serien mindre matarvalsar och är främst konstruerade för anläggningar som använder små och medelstora stockar.
Jämfört med VK’s Heavy Duty-utrustningsnivå är Basic-nivåns barkningsmaskiner utformade som ett ekonomiskt alternativ för medelstora anläggningar när behovet av hastighet är lägre – för att inte glömma tillförlitligheten. Basic-nivån erbjuder också flexibiliteten för att starta investeringen från en lägre kostnadsnivå och modifiera barkningsmaskinen i ett senare skede vid behov.

Funktioner

 • I maskinramen fast monterad rotor – centrering av stockarna med inmatningstransportör
 • Två rotorstorlekar, 48 cm och 62 cm – leverans alltid med 6 knivarmar
 • Hydrauliskt trycksystem för barkningsknivarna
 • Matarvalsens storlek 58 cm
 • I standardmodellen 6 matarvalsar – 8-matarvalsversion för korta stockar (SL-modell)
 • Matarverk med hydrauliskt trycksystem.
 • VK-inmatningstransportör alltid som standard

Fördelar

 • Extra kraftig maskinram – modulära konstruktionen möjliggör en gradvis investering
 • För enkelt underhåll hydrauliskt utdragbart system för barkningsrotorn
 • Starka knivarmar av härdat stål – utbytbara knivspetsar av hårdmetall
 • Olika knivspetsversioner säkerställer optimala barkningsresultat under olika förhållanden
 • Matarvalsar med utbytbara ribbor för enkelt underhåll (FibreMax) – olika ribbtyper säkerställer trägreppet i varierande förhållanden
 • Det enkla hydraulsystemet för matarvalsarna underlättar underhåll och säkerställer jämn produktion
 • Den centrerande VK-inmatningstransportören styr stockarna jämnt in mellan matarvalsarna – optimal barkningskvalitet utan fiberförluster

VK5000

VK5048 VK5048SL VK5062 VK5062SL
Barkningsdiameter (mm) 80 - 480 80 - 480 100 - 560 100 - 560
Min. stocklängd (m) 2.3 1.8 2.3 1.8
Vikt (kg) 20,500 23,500 24,900 27,700
Motor: rotor (kW) 75 75 75 75
Motor: inmatningsanordningar (kW) 11+2x15 11+2x15 11+2x15 11+2x15

Broschyrer & Videon

Vi hjälper dig gärna!