Skip to main content

Reservdelar & Underhåll

Den bästa skötseln för din vk barkningsmaskin

Valon Kones maskinförsäljning och After Sales-tjänster går hand i hand. Organiseringen av underhålls- och reservdelstjänster av hög kvalitet har varit en viktig del av VK’s strategi redan från början.
Barkmaskinens position i början av sågintaget och/eller barkningslinjen kräver att barkmaskinen fungerar pålitligt i alla förhållanden. Vårt mål är att säkerställa optimal användning av VK-maskinen under hela dens livslängd, oavsett vilken kontinent maskinen befinner sig på. Vårt erfarna serviceteam är alltid där för dig.
Leveranser av Valon Kone-maskiner inkluderar normal installationsövervakning och idrifttagning. Detta för att säkerställa att maskinen kan ställas in för produktion så snabbt och flexibelt som möjligt. När installationen och de elektriska ledningarna är dragna, fortsätter processen till start-up fasen, som inkluderar:
  • Inspektion av installationen
  • Maskinens start-up, och
  • Övervakning av maskinens drift och barkningskvalitet
VK’s automationsingenjör kontrollerar alltid att maskinens kontroller fungerar korrekt. Dessutom inkluderar start-up fasen utbildning för barkmaskinens drift- och underhållspersonal.