Skip to main content

Reservdelar

Original VK reservdelar

Parts
Tillgången på högkvalitativa reservdelar är avgörande för att säkerställa att kundanläggningarna fungerar utan avbrott. VK upprätthåller ett omfattande lager av delar på olika platser över hela världen och detta garanterar en snabb åtgärd på kundens behov. Alla delar som levereras till försäljningsföretag, agenter och kunder kommer från VK’s centralager på fabriksområdet i Lojo, Finland.
Valon Kone tillhandahåller reservdelar till alla VK barkmaskinsmodeller – även för många avvecklade modeler. Du försäkrar dig om att din VK-maskin fungerar optimalt under garantiperioden och uppnår sin maximala livslängd genom att använda Valon Kones originaldelar. Genom att använda VK-delar kan du också dra nytta av Valon Kones senaste innovationer och lösningar.

Exempel på produktförbättring

  • VK barkmaskiner kan utrustas med PLC-programuppdateringar för att uppnå ytterligare förbättrad användbarhet på maskinerna.
  • VK barkmaskiner kan utrustas med förbättrade säkerhetslösningar, såsom elektriska låssystem för skyddsdörrar och serviceplattformar för rotorer och t.o.m. hela maskiner, för att uppnå förbättrad och mer säkerhetsanvändbarhet av utrustningen.
  • Alla VK barkmaskiner kan utrustas med nya FibreMax matarvalsar för att uppnå förbättrad drift och minimala fiberförluster. Detta underlättar också underhållet av matarvalsarna.

För att kunna betjäna dig så snabbt som möjligt ber vi dig meddela din barkmaskins modell/typ, serienummer och tillverkningsår vid reservdelsförfrågningar eller beställningar.

T.ex. Modell VK5048HD, nr. 345/2010: maskinens typnummer kan också vara i formatet 5000HD-480-6-450-RHP