Skip to main content

Historia

70 år av excellens inom rotorbarkning

Valon Kones (“Valos maskin”) historia har sin början i slutet av 1940 talet.
På den tiden var barkning av stockar ett manuellt och mycket arbetsamt arbetsskede. Bruno VALO, som bodde i Lojo, Finland, var en tekniskt kunnig bysmed som utvecklade innovativa tekniska lösningar för olika problem – så som snöskotrar och gengasgeneratorer för bilar. Bruna var också skicklig på affärer och han startade tillverkning av barkningsmaskiner i industriell skala år 1949. Varumärket VK hade fötts.
LUSTO

1950 och 1960 talet

  • Den första barkningsmaskinmodellen fick namnet VALO och en systematisk utveckling av rotorbarkning började
  • Det fanns ett globalt intresse för Valon Kone maskiner, så som den flyttbara VK16, och företaget började med export till Syd Afrika och Sovjetunionen. Avbarkningen skedde ännu för det mesta i skogen.

1970 och 1980 talet

  • Kundernas behov för snabbare maskiner i sågverksindustrin växte och en ny generation av barkningsmaskiner lanserades. Förutom modellen VK450 så introducerades också lyftrotorbarkningsmaskiner för stora stockar.
  • ”Valon Kone Brunette” grundades i Nordamerika och dessutom försäljningskontor i Sverige och Tyskland

1990 och 2000 talet

  • Försäljningsnätverket utökades och fabriken i Lojo, Finland expanderade. Betoningen i produktutvecklingen blev ännu viktigare.
  • Den robusta KODIAK-serien lanserades i Nordamerika och COMBI-konceptet med Air Seal barkningsmaskiner i Europa.
  • Ett nytt kontor grundades i Ryssland.

2010 och 2020 talet

Valon Kone fortsätter sin historia som teknisk ledare och leverantör av pålitliga och innovativa lösningar för träbearbetnings  verksamheten över hela världen. Den nya robusta VK100-modellen och tunga och modulära maskinserier, VK5000 och VK8000, lanserades. 

Den nya generationens barkmaskinsserie VK9000 introducerades på marknaden 2023. VK9000 är en fortsättning på VK5000- och VK8000-serierna.

Idag tillhör Valon Kone Kadant-gruppen (USA).

History Lusto