Skip to main content

Produktion

70 år inom tillverkning av maskiner

Valon Kone har nästan 70 års erfarenhet av tillverkning av barkningsmaskiner. Tillverkningen av VK-maskiner och -utrustning är koncentrerad till den moderna fabriken i Lojo, Finland, där den totala fabriksytan är cirka 6 500 kvm. Även om en del av processen är outsourcad hålls det mesta av tillverkningen i egna händer på Lojo-anläggningen.

Modern produktionsteknik

Under de senaste decennierna har Valon Kone blivit en världsledande tillverkare av rotorbarkare, eftersom VK investerar i modern tillverkningsteknik och fortsätter att utveckla sina tillverkningsmetoder kontinuerligt.

Valon Kones fabrik är uppdelad i åtta produktionsceller där arbetet är inriktat på bearbetning, svetsning, montering och ytbehandling. Bearbetningen av delarna är organiserad i Valon Kones eget FMS (Flexible Manufacturing System)-system som består av en automatisk stapelkran, lagring och effektiva bearbetningsmaskiner. Multi-level-systemet möjliggör hög produktivitet och obemannad drift under nattetid. Stora huvudkomponenter för rotorer bearbetas med egna maskincenter.

På Valon Kone fabriken görs svetsningen främst för plåttjocklekar på mer än 10 mm. Både manuell och robotsvetsning görs med MIG/MAG-teknik. Robotsvetsning används när volymerna är tillräckligt stora eller det finns många svetspunkter. Nedsänkt bågsvetsning används också på strukturer där svetspunkternas djup måste vara mer än vanligt. Dessutom finns det en spänningsugn som frigör inre restspänningar efter svetsningen.

VKs produktionsavdelning sysselsätter cirka 40 anställda, och de flesta arbetar inom maskin- och reservdelstillverkning. Långvariga karriärer är vanliga hos Valon Kone. Den decennier långa kunskapen och erfarenheten garanterar kvaliteten på våra VK produkter.

Hos Valon Kone utförs tillverkning av barkningsmaskiner orderbaserat. En stor del av komponenterna som används i VK barkningsmaskiner lagras och en betydande kapacitet på Lojo-fabriken är reserverad för tillverkning av reservdelar. I anslutning till fabriken finns det ett reservdelslager som försörjer dotterbolag, agenter och slutanvändare över hela världen. Även med leveranser samma dag, om det behövs.

Valon Kone har utvecklat ett betydande forsknings- och utvecklingssamarbete med universitet och högskolor, och vi har årligen praktikplatser och möjligheter för examensarbeten hos oss. För ytterligare frågor, kontakta vår tillverkningschef.

worker