Skip to main content

Rotorbarkning

En effektiv och skonsam barkningsmetod

Rotorbarkning är den vanligaste barkningsmetoden som används inom sågverks- och fanérindustrin (t.ex. plywood och LVL). Vid rotorbarkning matas stockarna in i maskinen en efter en, så stockens storlek och kvalitet avgör om rotorbarkning är vettigt. Att barka träd förbättrar processen för en modern produktionsanläggning på många sätt.
rotor debarking
  • Det allmänna kriteriet för barkning avser kvalitetskraven för flis som erhålls som biprodukt. Träflisen som används som råvara i massaindustrin måste vara tillräckligt ren för att vara lämplig för massaproduktion.
  • I tillverkningsprocessen för ett sågverk eller faner/plywoodfabrik stöds även träbarkning av effektivitet och kostnadsbesparingar, eftersom träbarkning avsevärt sparar te.x. på kostnaderna för knivunderhåll i såg- eller svarvningsprocessen. Mindre behov av knivunderhåll minskar underhållsavbrott och förbättrar processeffektiviteten.
  • Trä som används i spånskiv- och OSB-industrin barkas också före tillverkningsprocessen, även om renhetskravet för råvaran inte är lika strikt som i massaindustrin. Råvaran som används är normalt av lägre kvalitet, rotorbarkning i detta fall är i allmänhet inte motiverat – med vissa undantag.

Barkning av hela stammar vs. stockar

Träden tas från skogen till fabriken antingen som hela stammar eller färdigt enligt mått kapade stockar. I anläggningar där träden kommer till fabriken som hela stammar sker barkningen oftast innan kapningen. I detta fall är träden som ska avbarkas inte sorterade efter diameter. Vid barkning av hela stammar är matningshastigheterna vanligtvis relativt låga. Valon Kone har lång erfarenhet av barkning av hela stammar i olika länder/träarter.

Hela stammar

En lyftrotormaskin är vanligtvis att föredra vid barkning av hela stammar. I vissa fall underlättar barkningsrotorns Air Seal -teknologi avsevärt barkning-/kapningsprocessen. Med Air Seal kan man stoppa stockarna i barkmaskinen medan rotorn roterar, vilket underlättar processen efter barkningen

Enligt storlek kapade stockar

Barkningen kan ske antingen före eller efter diametersorteringen i sågverk som använder stockar i specifikt kapade mått. Barkningshastigheten är oftast högre vid barkning av stockar än stammar. Vid barkning av sorterade stockar kan användningen av barkmaskinen optimeras och köras med höga matningshastigheter – vilket undviker de största belastningarna på träet eller maskinen. Stocklängden blir ofta en kritisk faktor eftersom barkmaskinen har en begränsad kapacitet att hantera korta stockar.

Vi hjälper dig gärna!