Skip to main content

VK9000-SERIEN (HEAVY DUTY)

VK9000 Series (Heavy Duty)

VK9000-serien är en fortsättning på Valon Kones VK5000- och VK8000-serier och är den nyaste och starkaste typen av barkningsmaskin utvecklad av Valon Kone. Maskinen har genomgått ett antal förbättringar för att göra den enklare att använda och underhålla än tidigare, samt säkrare. VK9000-seriens barkningsmaskiner har förnyade större matarvalsar och maskinen är främst konstruerad för anläggningar som använder medelstora och stora stockar.

VK9000-serien är alltid utrustad med Heavy Duty-utrustning. HD-utrustningen är konstruerad för moderna storskaliga anläggningar för höghastighetsbarkning med hjälp av specialförstärkta komponenter som transmissionsväxlar och drivaxlar. VK9000-serien har en omdesignad maskinram för enklare underhåll och förbättrad arbetsergonomi. Utformningen av den omdesignade kraftöverföringen och trycksystemet för matarvalsarna omfattar de senaste branschinnovationerna inom hydraulik och styrsystemet, i syfte att minska den mekaniska belastningen på maskinen och träet.

VK9000-seriens modulära design ger en utmärkt flexibilitet att starta investeringsprocessen till en lägre kostnad och att fortsätta modifiera barkningsmaskinen senare när behoven växer. Det första steget i investeringen kan vara en enkelrotormaskin. Maskinen kan byggas ut med en rotreduceringsrotor och/eller en andra barkningsrotor när en högre matningshastighet eller renare flis krävs (VK-Combi-konceptet).

FUNKTIONER

 • Helt förnyad maskinram, matarverk och matarvalshydraulik samt förstärkta kritiska komponenter och förbättrad säkerhet

 • Omarbetade säkerhetslösningar för säkrare drift av maskinen

 • Matarvalsens diameter 72 cm

 • Matarvalsens bredd 67 cm eller 80 cm – beroende på rotorstorlek

 • Varje driven matarvals har en egen planetväxel och elmotor – inga rem- eller kedjedrifter

 • Förnyat hydrauliskt trycksystem för matarvalsarna – valsarna förblir i öppet läge när stocken har lämnat valsarna

 • Valsarna ompositioneras innan nästa stock anländer till barkningsmaskinen – cylindrar med temposonic-sensorer

 • Kväveackumulatorer av kolvtyp i valsarnas hydraulsystem – övervakning av trycknivå som standard

 • Rotor fäst vid maskinramen – centrering av stockar med inmatningstransportör

 • VK inmatningstransportör framför barkningsmaskinen som standard

 • Pneumatiskt knivtrycksystem i barkningsrotorn – 4 trycknivåer som kan väljas från kontrollpanelen

 • Tre rotorstorlekar: 56 cm, 68 cm och 81 cm – alltid 6 (sex) knivarmar

 • Hydrauliskt rotorutdragssystem som standard

 • Utbytbara valsribbor i matarvalsarna (FibreMax)

 • Progressivt fettsmörjningssystem för punkter som kräver kontinuerlig/daglig smörjning – smörjmedelsflödeskontroll

 • Oljesmörjning av rotorlager, lufttätning och transportörkedja

 • Som option oljeuppsamlings- och återvinningssystem för barkningsrotor

 • Servicedörrar med säkerhetslås och sensorer som standard

 • Serviceplattform bakom barkningsrotorn som standard

 • En Serviceplattform kan installeras på barkningsmaskinens tak (option)

FÖRDELAR

 • Modulär maskinram ger flexibilitet i investeringsplaneringen (steg för steg)

 • Effektivare planetväxel producerar mindre värme – högre matningshastighet för barkning

 • Nytt hydrauliskt trycksystem ger mer exakt och snabbare valsöppning – mindre mekanisk belastning på barkningsmaskinen och träet

 • Breda matarvalsar för smidig stockmatning – minskar risken för att stockar fastnar i maskinen

 • Kväveackumulatorer av kolvtyp säkerställer effektivt valstryck – kontroll av trycknivån förbättrar maskinens tillförlitlighet

 • Förbättrad säkerhet – alla rörliga delar finns inuti maskinramen eller skyddas av säkerhetsstaket – inget behov av ytterligare skydd

 • Centrerande VK-inmatningstransportör styr stockarna Mellan matarvalsarna – minskar avfallet under barkningen

 • Lufttät konstruktion av barkningsrotorn möjliggör fjärrstyrning av knivtryck och automatisk knivöppning när stockmatningen stoppas

 • Flera olika knivmodeller finns tillgängliga för att säkerställa bästa möjliga barkningsresultat under skiftande förhållanden

 • Bredare knivar än normalt – högre matningshastighet

 • Hydrauliskt utdragssystem för barkningsrotorn för enkelt underhåll

 • Förbättrad arbetsergonomi – serviceplattformen öppnas när rotorn körs ut

 • FibreMax matarvalsar med utbytbara valsribbor för enkelt underhåll

 • Olika modeller av valsribbor säkerställer att träet hålls på plats under skiftande underhåll

ENKELROTORMASKINER MED PNEUMATISKT KNIVTRYCK

  VK9056HD VK9056HDSL VK9068HD VK9068HDSL
Barkningsdiameter (mm) 100 - 560 100 - 560 100 - 680 100 - 680
Min. stocklängd (m) 2.7 2.3 2.7 2.3
Vikt (kg) 38,600 44,300 39,200 45,000
Motor: rotor (kW) 75 75 90 90
Motor: inmatningsanordningar (kW) 22 + 5x11 22 + 6x11 22 + 5x11 22 + 6x11
  VK9081HD VK9081HDSL
Barkningsdiameter (mm) 100 - 810 100 - 810
Min. stocklängd (m) 2.7 2.3
Vikt (kg) 40,200 45,900
Motor: rotor (kW) 90 90
Motor: inmatningsanordningar (kW) 22 + 5x11 22 + 6x11

BROSCHYRER & VIDEON