Skip to main content

Rotreducering

I samband med barkning

Valon Kone’s rotreducering i kombination med barkning har blivit standard, speciellt inom sågverksindustrin i Skandinavien, Finland och Ryssland. Valon Kone har under de senaste 30 åren levererat över 150 barkmaskiner utrustade med en reducerande rotor över hela världen. Största fördelen med rotreducering i samband med barkning är att stocken rör sig oavbrutet på linjen utan onödiga stopp. VK’s rotreducering är främst avsedd för anläggningar som kör sorterade stockar enligt diameter före barkning.
Butt-end Reducing

Automatisk tryckreglering för matarvalsar

VK’s rotreducering utförs med en reducerande rotor integrerad i barkmaskinen, som är alltid monterad i första rotorläget i maskin ramen, före barkningen. Kraftöverföringen från den elektriska motorn till den reducerande rotorn utförs med V-remmar.

Reduceraren skär trä i tvärriktning mot stockens inmatningsriktning. Av denna anledning är den erforderliga kraften betydligt större jämfört med barkningsprocessen. Att hålla i stocken under reducerings processen kräver mycket mer kraft från matarvalsarna, jämfört med barkningsprocessen, då barken bara slipas bort från träytan. Trycknivån på matarvalsarna justeras automatiskt högre vid reducering.

Utbytbara reduceringsringar

Reduceringsknivarna är monterade på en reduceringsring, som är fäst i ett rotorhjul. Stocken matas igenom ringen. Reduceringsknivarna är monterade vid kanten av ringens öppning och skär maximalt 10cm av radien (maximal reducering totalt 20cm av diametern). Barkmaskinen följer kontinuerligt med rotänddiametrarna och programmet sänker automatiskt hastigheten om nödvändigt vid stora rot-diametrar.

Reduceringsringens öppning går inte att justera. Operatören har olika stora ringar till förfogande (vanligtvis 3–4 stycken), som används enligt stockens diameterklass. Ringarna låses i rotorhjulet med ett tillförlitligt låssystem. Ringlåset öppnas och ringen byts ut med en separat hydraulisk bytesautomat, som levereras med barkmaskinen, bytesautomaten fungerar också som en lagrings hållare för ringarna. Att byta en ring tar cirka fem minuter.

reducer

Pålitlig och lätt att underhålla

Enkelheten med systemet gör en VK-reduceringsrotor mycket pålitlig och enkel att använda. Liksom med barkningsrotorn kan reduceringsrotorn också dras ut till serviceposition för byte av reduceringsring eller underhåll.

Vi hjälper dig gärna!