Skip to main content

Integritet

Träder i kraft: 25 maj 2018

Vid Kadant tar vi integriteten på allvar. Syftet med denna integritetspolicy är att hjälpa dig förstå hurdan information vi eventuellt samlar, varför vi samlar den, vad vi gör med den och hur du kan uppdatera och handha dina uppgifter. När vi hänvisar till Kadant betyder ”vi”, ”oss” eller ”vår” hela företaget, inklusive våra divisioner, dotterbolag och partners.

Kadant Inc. (NYSE: KAI) är registrerat i USA som ett aktiebolag i delstaten Delaware och dess registrerade kontor finns i One Technology Park Drive, Westford, Massachusetts 01886. För denna integritetspolicys syfte är Kadant kontrollanten av de personliga uppgifterna och våra kontaktuppgifter hittas i kontaktstycket nedan.

Informationen som du ger oss eller som vi samlar in via vår webbplats, e-postmeddelanden, mobila applikationer, applikationer i sociala medier, handskrivna korrespondens (inklusive e-post) eller genom något av våra kontor internationellt, används för ändamålen som beskrivs i denna integritetspolicy.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Vi samlar in information för att kunna erbjuda bättre produkter och tjänster och för att följa våra lagstadgade förpliktelser.

Vi kan eventuellt samla in personliga och icke-personliga uppgifter om dig baserat på dina besök på våra webbplatser, inklusive:

 • Ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer eller liknande uppgifter (”Kontaktuppgifter”).
 • Ditt kreditkortsnummer, faktureringsnummer, leveransadress, säkerhetskod och andra betalningstransaktioner och verifikationsdetaljer (”Betalningsinformation”);
 • Sidor och produkter som besökts, varor som lagts till din varukorg, reklamer som du klickat, e-post från oss som du öppnat, webbläsartyp, operativsystem, IP-adress och apparatinformation (”Analysinformation”).
 • Ditt mobiloperativsystem, en identifierare av mobila enheter inbäddad av oss eller andra allmänt använda identifierare av mobila enheter.

Vi kan samla dina personliga uppgifter eller användardata av tredje parter, inklusive:

 • Din e-postadress och andra insamlade personliga uppgifter om dig kan vidarebefordras till Kadant av en tredje parts webbplats när du registrerar dig för att kontaktas av Kadant via en tredje parts webbplats.
 • Dina personliga uppgifter kan vidarebefordras till Kadant när du tar del av en tredje parts applikation eller funktion, som en av våra sidor i sociala medier eller en liknande applikation eller funktion på en tredje parts webbplats.
 • Övriga personliga uppgifter kan skickas vidare till Kadant från tredje parter för att kombineras med de personliga uppgifter som vi samlar in via dina besök på våra webbplatser för att förbättra våra möjligheter att betjäna dig, att rikta innehåll som vi erbjuder dig, och för att erbjuda dig möjligheter att köpa produkter och tjänster som vi anser intresserar dig.

Vi kommer att tillämpa villkoren i vår integritetspolicy på alla personliga uppgifter som vi mottar från tredje parter, såvida vi inte underrättat dig annorlunda. Kadant är inte ansvarig för hur tredje parter sprider dina personliga uppgifter.

Om du bor i ett land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EEA”) kan den personliga information om dig som vi samlar in skickas till och lagras i en destination utanför EEA. Den personliga informationen kan även bearbetas av vår egen eller tredje parters serviceproducenters personal som arbetar utanför EEA. Genom att överlämna dina personliga uppgifter samtycker du till denna överföring, lagring och bearbetning. Vi tar alla rimligt nödvändiga steg för att försäkra att dina uppgifter hanteras säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kommer att spara dina uppgifter så länge som dina uppgifter behövs för att erbjuda dig produkter och tjänster, enligt det som krävs för att uppnå våra lagenliga förpliktelser eller tills du ber oss radera dina personliga uppgifter. Om du vill radera ditt konto eller ber att vi inte längre använder dina uppgifter för att erbjuda dig tjänster, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

HUR VI ANVÄNDER INFORMATIONEN SOM VI SAMLAT IN

Informationen som vi samlar in används endast i anknytning till dina affärsrelationer med oss och för att följa våra lagstadgade förpliktelser. Vi använder dina uppgifter för att hjälpa dig som vår kund, för att erbjuda dig den information som du begärt, för att förbättra våra produkter, för att marknadsföra våra produkter och notera dina preferenser för att erbjuda bästa möjliga kunderfarenheter.

Vi använder dina uppgifter för följande lagenliga affärssyften:

Anskaffningar: Vi kan använda dina kontaktuppgifter och betalningsuppgifter för att låta oss behandla och uppfylla dina anskaffningar.

Kundservice: Vi kan använda dina kontaktuppgifter för att svara på dina frågor om våra produkter och tjänster, och för att kommunicera med dig om relevanta produkter eller tjänster.

Analys: När du använder våra webbplatser samlar vi automatiskt in och använder analytisk information, som beskrivs ovan, för att ständigt kunna förbättra dina erfarenheter på vår webbplats och för att rikta marknadsföringskommunikationer och reklamer till dig.

Marknadsföring: Vi kan använda dina personliga uppgifter för att fastställa vilka produkter som du eventuellt kan vara intresserad av, erbjuda dig marknadsföringskommunikation (såvida du inte har valt bort sådan kommunikation) och för att genomföra marknadsundersökningar. Om du kontaktar oss via våra applikationer kan du tilläggas på vår marknadsföringslista. Du kan avanmäla dig när som helst.

INFORMATION SOM VI DELAR

Vi delar information med våra dotterbolag, divisioner och partners för att informera dig om produkter och tjänster som du eventuellt är intresserad av. Vi erbjuder även personliga uppgifter till våra partners, pålitliga affärspartners och tredjeparts serviceproducenter för att behandla dem för oss baserat på våra anvisningar och i enlighet med vår integritetspolicy och alla andra sekretess- och säkerhetssystem. Detta omfattar anvisningar angående hantering av betalningar, leveranser, analys av webbplatser eller användaruppgifter i mobila applikationer, elektroniska post- och brevposttjänster, marknadsföringstjänster, sociala medier, och beräkning, hantering och rapportering av mervärdesskatt.

Om information överlämnas till tredje parter utanför EEA eller parter som kommer att ha tillgång till informationen utanför EEA kommer vi att försäkra att godkända säkerhetsåtgärder har införts, såsom de godkända standardenliga avtalsvillkoren eller EU-US Privacy Shield. Exempel på var dessa säkerhetsåtgärder har inrättats omfattar var vi erbjuder dina uppgifter till våra dotterbolag och divisioner för våra lagenliga affärsändamål eller till våra betrodda tredje parter som erbjuder den typ av service som anges ovan. Alla våra dotterbolag och divisioner undertecknar standardenliga avtalsvillkor godkända av Europeiska kommissionen för att skydda de personliga uppgifter som överlämnas genom våra affärer till och från EEA.

Vi kommer att visa dina personliga uppgifter om detta åberopas i lagen, en föreskrift eller en del av en lagenlig process. Om vi mottar en begäran av en tillsynsmyndighet eller ett brottsbekämpande organ och godkänt av GDPR och andra lagar kan vi visa vissa personliga uppgifter till sådana myndigheter eller organ.

Om Kadant är del av en fusion, ett förvärv, försäljning av tillgångar kommer vi att fortsätta att försäkra dina personliga uppgifters integritet och kan eventuellt dela eller överlämna dina personliga uppgifter till de nya ägarna eller deras förvaltare.

INFORMATIONSSÄKERHET

Vi arbetar hårt med att skydda Kadant och våra användare från obehörig tillgång till våra obehöriga förändringar, avslöjanden eller förstörelse av information som vi besitter. I synnerhet:

 • Vi använder kryptering för att hålla dina uppgifter privata när de skickas.
 • Vi granskar hur vi samlar, lagrar och bearbetar vår information, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att hindra obehörig tillgång till våra system.
 • Vi begränsar tillgången till personliga uppgifter om anställda vid Kadant, leverantörer och företrädare som måste ha dessa uppgifter för att bearbeta dem för oss, och som är föremål för strikt sekretessplikt och kan eventuellt disciplineras eller sägas upp om de inte följer dessa förpliktelser.

Fastän ingen slags överföring på internet eller elektronisk lagring är 100% säker strävar vi efter att skydda den information som överlämnas oss. Vi överväger känsligheten av den information vi samlar in, bearbetar och lagrar samt använder lämplig teknologi för att skydda dina personliga uppgifter. Vi kan dock inte garantera absolut säkerhet.

DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER

Individer i vissa länder, inklusive EEA, har vissa rättigheter angående deras personliga uppgifter. Du har till exempel rätt att be om tillgång till dina personliga uppgifter, rätt att få en maskinläsbar kopia av dina uppgifter, rätt att rätta till eller uppdatera dina personliga uppgifter, och rätt att få alla dina personliga uppgifter raderade. Du har också rätt att motsätta dig våra bearbetningsförfaranden enligt sammanfattningen nedan.

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter enligt det som beskrivs ovan, kan du kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

EFTERLEVNAD OCH SAMARBETE MED TILLSYNSMYNDIGHETERNA

Vi granskar regelbundet denna integritetspolicy och försäkrar att vi bearbetar dina uppgifter enligt policyn

Dataöverföringar

Vi använder servrar runt omkring världen och dina uppgifter kan bearbetas i servrar utanför landet du lever i. Oavsett var dina uppgifter bearbetas tillämpar vi samma säkerhetsåtgärder som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi följer också vissa lagstadgade ramar angående dataöverföring.

Europeiska krav

Om GDPR tillämpas på bearbetningen av informationen erbjuder vi kontrollerna som beskrivs i denna integritetspolicy, så du kan utöva dina rättigheter att anhålla om tillgång till, uppdatera, radera och begränsa bearbetningen av dina uppgifter. Du kan också när som helst motsätta dig bearbetningen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål eller när vi förlitar oss på våra lagenliga intressen.

Vi bearbetar dina uppgifter för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy, baserat på följande lagenliga grunder:

Med ditt samtycke. Vi ber om ditt samtycke för att bearbeta dina uppgifter för alla särskilda ändamål och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

När man eftersträvar lagenliga intressen. Vi bearbetar dina uppgifter för våra lagenliga intressen samtidigt som vi tillämpar säkerhetsåtgärder som skyddar din integritet. Detta betyder att vi bearbetar dina uppgifter för ändamål som:

 • Tillhandahållande, upprätthållande och förbättrande av vår webbplats för att uppnå våra användares behov.
 • Utveckling av nya produkter och funktioner
 • Förståelse av hur människor använder våra webbplatser för att förbättra våra webbplatsers funktion.
 • Marknadsföring för att informera användare om våra produkter.
 • Upptäcka, hindra eller på andra sätt hantera bedrägerier, missbruk, säkerhet eller tekniska problem med vår webbplats och
 • Skydda mot skada mot Kadants, våra användares eller allmänhetens rättigheter, egenskaper eller säkerhet, enligt skyldighet eller lag.

När ett avtal ingås eller uträttas. Vi bearbetar dina uppgifter för att erbjuda en produkt eller tjänst som du har anhållit om enligt avtal eller när du har anhållit om att vi undertecknar ett avtal.

När lagenliga förpliktelser följs. Vi kommer att bearbeta dina uppgifter när vi har en lagenlig förpliktelse till detta, till exempel om vi svarar på en lagenlig process eller en statlig begäran som åberopas.

Om du har frågor om våra lagenliga grunder för att skydda information kan du kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du kan kontakta din lokala datasäkerhetsmyndighet om du har bekymmer angående dina rättigheter under lokal lag eller vill lämna in ett klagomål.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

På vår webbplats finns länkar till sociala nätverk och andra webbplatser och mobila applikationer som drivs och kontrolleras av tredje parter. Om inte annat anges samlas all information som du överlämnar till tredje parters webbplatser av den parten, inte av oss och informationen kommer att vara föremål för den parts integritetspolicy, i stället för denna integritetspolicy.

COOKIES

Vi använder ”cookies” och liknande teknologi (dvs. Internettaggteknologi, webbfyrar och inbäddade koder) för att kunna erbjuda dig en bättre, mer skräddarsydd användarupplevelse. Cookies är datasträngar som webbplatser samlar på en besökares dator och som besökarens webbläsare ger webbplatsen alltid när besökaren återvänder. Vi använder dessa teknologier för att hjälpa oss förstå och förbättra hur besökare använder vår webbplats, inklusive vilka sidor och produkter som är populärast.

Våra webbplatser kan eventuellt innehålla webbfyrar och cookies från tredje parts serviceproducenter. I vissa fall beror detta på att vi har anställt tredje parter för att erbjuda tjänster på våra vägnar, så som webbplatsanalys. Eftersom din webbläsare ansluter till dessa tredje parters webbservrar för att hämta innehåll kan dessa tredje parter ställa eller läsa sina egna cookies på din apparat och kan eventuellt samla information om ditt webbeteende på olika webbplatser eller webbtjänster.

Du har en mängd av verktyg för att hantera cookies, webbfyrar och liknande teknologi, inklusive webbläsarkontroller för att blockera och radera cookies och kontroller av tredje parters analysserviceproducenter för att sluta samla in data via webbfyrar och liknande teknologi.

De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt men erbjuder kontroller för att kunna blockera eller radera dem. Till exempel i Google Chrome kan du blockera eller radera cookies genom att klicka Inställningar > Visa avancerade inställningar > Innehållsinställningar > Cookies. I Microsoft Edge kan du blockera eller radera cookies genom Inställningar > Webbplatsbehörigheter > Cookies och webbplatsdata. Anvisningar för att blockera eller radera cookies i andra webbläsare kan hittas i varje webbläsares integritet eller hjälpdokument.

Vänligen observera att om du väljer att blockera cookies kan du inte använda vissa funktioner, och inställningar som är beroende av cookies som kan försvinna. Om du väljer att radera cookies raderas inställningarna som kontrolleras av dessa cookies och måste eventuellt skapas på nytt.

BARN

Vi har inte som avsikt att be om eller samla in personliga uppgifter av personer under 18 år. Om du är under 18 år gammal ska du inte ange uppgifter på denna webbplats eller ta del av våra tjänster.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om denna integritetspolicy kontakta oss vänligen per post till Kadant Inc., Attn: Website Inquiries, One Technology Park Drive, Westford, MA 01886 USA, eller per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

ÄNDRINGAR

Denna integritetspolicy kan tidvis uppdateras. Vänligen se ”Ikraftträdandedatum” uppe på denna sida för att se när denna integritetspolicy senast uppdaterades. Om inte annat anges träder alla ändringar vi gör i denna integritetspolicy omgående i kraft efter att detta angetts på denna sida. Din kontinuerliga användning av vår webbplats efter våra ändringar i denna integritetspolicy indikerar ditt samtycke till de praxis som anges i den uppdaterade integritetspolicyn. Om inte annat anges gäller vår integritetspolicy all information som vi har om dig och ditt konto.