Referenser

Valon Kone har årtionden hjälpt tusentals kunder inom träförädlingsindustrin över hela världen i barknings-relaterade investeringsprojekt.

Våra internationella projekt

PotlatchDeltic hero

PotlatchDeltic

Ola, Arkansas, USA
Ola anläggningen producerar sågat virke från Southern yellow pine -träarten och har en sågverkskapacitet på circa 440.000 kubikmeter. Sågverket använder årligen 770.000 kubikmeter timmer. Stockarna tas till sågverket och barkas huvudsakligen som hela timmer, men delvist även enligt diametern sorterade stockar.

Elvipo

Elvipo, Logatec, Slovenia
Elvipo använder gran och ädelgran och deras slutprodukt är sågat virke främst för export. Sågverkets barkningskapacitet är 60,000 m3 per år och stockarna är förkapade till 3-5 meter.

Våra projekt i Nordamerika

de senaste Kodiak leveranserna

  • West Fraser, Inc., Opelika, Alabama, USA
  • West Fraser, Inc. Joyce, Louisiana, USA
  • Weyerhaeuser, Millport, Alabama, USA
  • Angelina Forest Products, Lufkin, Texas, USA
  • New South Lumber Company (a Division of Canfor), Camden, South Carolina, USA
  • New South Lumber Company (a Division of Canfor), Conway, South Carolina, USA
  • Portage Wood Products, Portage, Maine, USA
  • PotlatchDeltic Corporation, Ola, Arkansas, USA
  • Dempsey Wood Products Inc., Orangeburg, South Carolina, USA

  • Morgan Lumber Company Inc., Red Oak, Virginia, USA